niedziela, 04 marca 2007 20:13
Oceń artykuł
(0 głosów)

Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego

InWaterPolitechnika Gdańska wraz z 20 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy i Rosji podjęła się realizacji projektu InWater „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIB Region Morza Bałtyckiego.

Obecnie partnerzy projektu InWater stwarzają podstawy do ubiegania się o Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, które pozwolą na zagospodarowanie dróg wewnętrznych i zbudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej. Taka odbudowa umożliwiłyby prowadzenie m.in. działalności rekreacyjnej, agroturystycznej, gastronomicznej i transportowej. Aby korzystanie z daru natury jakim są rzeki i jeziora stało się możliwe, partnerzy projektu wyznaczyli sobie realizację następujących celów:
•    podniesienie wiedzy społeczeństwa z korzyści płynących z posiadania śródlądowych dróg wodnych i możliwościach zagospodarowywania ich w sposób przynoszący zyski zarówno inwestorom jak i osobą korzystającym z tych wód,
•    wzrost zainteresowania polityków i decydentów kwestią rozwoju dróg wodnych, jako czynnika sprzyjającego rozwojowi regionalnemu i ponadregionalnemu w zakresie turystyki i transportu,
•    stworzenie forum współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój dróg wodnych,
•    popularyzacja działań podejmowanych przez polskie miasta i gminy na rzecz zagospodarowania nabrzeży,
•    wskazanie kierunków działań na rzecz osiągania standardów komunikacji wodnej i infrastruktury nabrzeży w krajach zachodnich Europy,
•    przygotowanie materiałów i opracowań niezbędnych dla wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla inwestycji związanych z drogami wodnymi.

Partnerzy InWater podjęli już działania mające na celu wykorzystanie wewnętrznych dróg wodnych:
•    w marcu br. odbyła się w Politechnice Gdańskiej I Międzynarodowa Konferencja InWater, podczas której zdefiniowano bariery utrudniające wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy podjęli tematy związane z  rozwojem transportu wodnego w Europie, aspektami ekonomicznymi infrastruktury turystyki wodnej, oznakowaniem dróg wodnych oraz oceną aktywności samorządów terytorialnych w działaniach na rzecz wykorzystania potencjału dróg wodnych.

•    w czerwcu br. zapoznali się z doświadczeniami krajów Regionu Morza Północnego w zakresie wykorzystania dróg wodnych i kanałów i mieli okazję gościć w firmie British Waterways, partnera wiodącego projektu Canal Link

•    w czerwcu br. w Tczewie odbyły się warsztaty pt: „Czy korzystamy ze skarbu jakim są śródlądowe drogi wodne?”, identyfikujące możliwości i bariery w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego na polskim obszarze drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad.

I Międzynarodowa Konferencja „InWater”- Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego odbyła się 21 marca na Politechnice Gdańskiej . Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

I Międzynarodowa Konferencja „InWater” rozpocza wdrażanie projektu pod tym samym tytułem.

Partnerami projektu InWater” (realizowanego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERBERG III B – Region Morza Bałtyckiego) są jednostki samorządów terytorialnych, ministerstwa zajmujące się ochroną środowiska, transportem, budownictwem oraz turystyką, uniwersytety, liczne stowarzyszenia miast i gmin, a także biura planowania przestrzennego – łącznie 21 partnerów pochodzących z czterech krajów: Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Gdańska.

Wszystkich partnerów projektu łączy idea „powrotu miast i gmin nad rzeki” i pełniejszego wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju regionalnego. Realizować będą w ramach projektu InWater zadania dotyczące rewitalizacji, ustanowienia systemu bezpieczeństwa oraz ujednolicenia uregulowań prawnych odnoszących się do śródlądowych dróg wodnych. Efekty projektu będą wykorzystane przy ubieganiu się o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację istotnych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych.

Głównym celem organizatorów konferencji jest zdefiniowanie barier w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy poruszać będą zagadnienia dotyczące przesłanek rozwoju transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. W ich kręgu ich zainteresowania znajdą się również aspekty ekonomiczne rozwoju infrastruktury turystyki wodnej, oznakowanie dróg wodnych oraz zagadnienia aktywności samorządów terytorialnych w działaniach na rzecz wykorzystania potencjału dróg wodnych.

Warsztaty pt. „Czy korzystamy ze skarbu jakim są śródlądowe drogi wodne?" przebiegające w ramach projektu InWater, odbyły się 19 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Warsztaty, które zostały zorganizowane przez Politechnikę Gdańską mają na celu identyfikację możliwości i barier w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego na obszarze polskim drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad. Partnerzy polscy uznali za swój region pilotażowy polski odcinek międzynarodowej  drogi wodnej E-70 Berlin- Kaliningrad. Ponadto uczestnicy warsztatów skoncentrują się na zagadnieniach  związanych z lokalizacją przystani, ograniczeniami w żegludze śródlądowej w Polsce oraz wymaganiami formalno-prawnymi żeglugi. Warsztaty mają uświadomić, iż śródlądowe drogi wodne w rejonie Morza Bałtyckiego znacznie różnią się swoim stopniem rozwoju oraz wykorzystania. W jego południowo-wschodniej części obserwuje się stałą degradację infrastruktury technicznej oraz niedocenianie roli jaką śródlądowe drogi wodne mogą pełnić w regionie. Zrównoważony rozwój i lepsza integracja terytorialna wymaga międzynarodowej współpracy w Wykorzystaniu Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego. Temu celowi służy projekt InWater.

 

Poprawiane: poniedziałek, 24 maja 2010 20:29
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twórca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatów 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Niedługo rusza Żegluga Wiślana Żegluga śródlądowa w Polsce »

1 Komentarz