poniedziałek, 19 marca 2007 11:06
Oceń artykuł
(0 głosów)

Port GliwiceNa terenie wojewdztw lskiego i opolskiego znajduj si nastpujce obiekty infrastruktury obsugujce transport wodny:

- Port Gliwice stanowi obecnie cz lskiego Centrum Logistyki i jest jednym z elementw centrum logistycznego, do ktrego nale take baza magazynowa, terminal celny, stacja kolejowa, biura, parkingi i wolny obszar celny. Jednym z gwnych akcjonariuszy CL jest przedsibiorstwo Odratrans S.A. Port skada si z dwch basenw, dugo jego nabrzey przeadunkowych wynosi 3040 m, a postojowych i innych ? 450 m. Port jest odpowiednio wyposaony, dysponujc urzdzeniami przeadunkowymi o maksymalnym udwigu 20 ton. Jego zdolno przeadunkowa oceniana jest na 2 mln ton rocznie. Wahania poziomu wody w porcie wynosz zaledwie 0,5 m.

- Port Kole pooony jest u ujcia Kanau Gliwickiego. W jego skad wchodz trzy baseny, w ktrych znajduje si 3185 m nabrzey przeadunkowych oraz 635 m nabrzey postojowych i innych. Nabrzea s bardzo wysokie, przygotowane do obsugi adunkw take w czasie wysokiej wody eglownej. Do wyposaenia przeadunkowego nale trzy urawie stacjonarne o udwigu od 8 do 16 ton i osiem dwigw samojezdnych od 80 do 300 ton. Roczna zdolno przeadunkowa portu wynosi okoo 1 mln ton. Obecnie na terenie portu planowane jest utworzenie centrum logistycznego skupiajcego transport wodny, samochodowy i kolejowy.

- Port w Opolu (Zakrzw) skada si z jednego basenu o dugoci nabrzey wynoszcej 600 m. Wyposaony jest w trzy suwnice, dysponuje take placami skadowymi i magazynami. Posiada poczenie z sieci PKP. Port znajduje si we wadaniu Odratrans S.A.

- Na terenie wojewdztwa opolskiego zlokalizowane s take trzy porty przemysowe zbudowane w latach 70., tj.:
- port Zakadw Azotowych Kdzierzyn (1 basen), praktycznie nie wykorzystywany;
- port cementowni Grade (Chorula) ? nie wykorzystywany;
- port Zakadw Aparatury Chemicznej METALCHEM w Opolu ? zoony z pojedynczego basenu, wyposaony w suwnic o bardzo duym udwigu i poczony z sieci kolejow, co umoliwia przeadunek najciszych adunkw (np. turbogeneratorw).
Istnieje ponadto 14 nabrzey przeadunkowych.

- Rzeczna stocznia remontowa w Kdzierzynie-Kolu znajduje si okoo 3 km poniej portu Kole. Zajmuje si remontami jednostek pywajcych oraz budow statkw, kadubw i ich czci. Wymiary produkowanych statkw ograniczone s moliwociami luz Odry skanalizowanej (szeroko do 9,5 m).

Poprawiane: wtorek, 27 kwietnia 2010 11:12
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: Odrzaskie porty w wojewdztwie dolnolskim »

1 Komentarz