poniedziałek, 19 marca 2007 10:59
Oceń artykuł
(0 głosów)

Port Odratrans we WrocawiuNa terenie wojewdztwa dolnolskiego znajduj si nastpujce porty oglnodostpne:

- Port w Oawie,
- Port Miejski we Wrocawiu,
- Port Popowice we Wrocawiu,
- Port Malczyce,
- Port w cinawie,
- Port Katedralny w Gogowie.

Ponadto na terenie wojewdztwa funkcjonuj nastpujce porty zakadowe:
- MPWiK Wrocaw ? port wyadunkowy ? kruszywa, tereny skadowe MPWiK, nie posiada urzdze portowych;

- Port Kozanw we Wrocawiu ? nie uytkowany, poradziecki, wymaga remontu;

- Port Handlowy w Gogowie ? basen, moliwoci przeadunkowe 50 tys. ton, wykorzystywany do prac remontowych.
Inne istniejce porty przemysowe, zaadownie, przeadownie, nabrzea:

- Przeadownia Elektrociepowni Wrocaw ? zaopatrywana wycznie drog wodn;

- Przeadownia kruszywa na Kanale Miejskim we Wrocawiu ? do przeadunku kruszywa budowlanego;

- Przeadownie w Kanale eglugowym we Wrocawiu ? mao wykorzystywane;

- Nabrzee przeadunkowe w Urazie ? nie uytkowane;

- Nabrzee przeadunkowe zakadw chemicznych ?Rokita? w Brzegu Dolnym ? nie uytkowane;

- Nabrzea przeadunkowe w Malczycach ? nieczynne, poprzednio nalece do cukrowni i fabryki celulozy;

- Przeadownia Pogolewo Wielkie (grne) ? transport ceramiki i wyadunek wgla, przejta przez gmin Brzeg Dolny, zniszczona;

- Port w Gogowie (po byej stoczni Gogw-arkw) ? uytkowany przez Zakady Maszyn Budowlanych, pochylnia, nabrzea, obrotnica;

- Nabrzee przeadunkowe w Gogowie ? rozadunek kruszywa do budowy podsadzek w wyeksploatowanych szybach zagbia miedziowego

Zimowiska i schroniska rzeczne maj za zadanie zapewni statkom postj chronicy przed pochodem lodw i wysok wod. S nimi wszystkie porty handlowe i przemysowe, stare koryta rzek, ujcia dopyww i kanaw do tego dostosowane. Nie powinny by oddalone od siebie bardziej ni o 100 km. W okresie zimowym wykonuje si na nich remonty i konserwacj barek. W wojewdztwie dolnolskim s to:
- Osobowice I (150 barek) i Osobowice II (180 barek),
- Wrocaw ? porty,
- Malczyce ? port,
- Gogw ? porty.

Na terenie dawnej Wrocawskiej Stoczni Rzecznej przy ul. Kocierzyskiej od 1996 roku dziaa stocznia Odratrans, w skadzie ktrej znajduj si trasernia, dwie hale kadubowe, pochylnia i nabrzee wyposaeniowe. Stocznia zajmuje si przede wszystkim remontami i budow jednostek pywajcych oraz ich elementw. Ponadto we Wrocawiu funkcjonuje baza remontowa Osobowice Odratrans Sp. z o.o. W Malczycach dziaalno prowadzi stocznia rzeczna dzierawiona przez firm Malbo Sp. z o.o., wytwarzajca kaduby, kontenery oraz elementy konstrukcji budownictwa ldowego (np. mosty).
Na Odrze w granicach wojewdztwa dolnolskiego brakuje infrastruktury sucej turystyce wodnej, szczeglnie egludze pasaerskiej . Istniejce porty i nabrzea zbudowane dla potrzeb eglugi rdldowej ze wzgldw bezpieczestwa s mao przydatne do celw turystycznych i sportowych. W otoczeniu rzeki, z wyjtkiem stolicy wojewdztwa, brakuje infrastruktury turystycznej. Najlepsze warunki dla uprawiania turystyki wodnej panuj obecnie we Wrocawiu, gdzie zlokalizowanych jest kilka przystani: Hala Targowa, Zota Kaczka, Kardynalska, Szczytnicka, Zwierzyniecka i Opatowicka. We Wrocawiu brak jest jednak miejsca do cumowania duych statkw hotelowych

Poprawiane: wtorek, 27 kwietnia 2010 11:13
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Porty Kanau Gliwickiego i Odry opolskiej Odrzaskie porty w wojewdztwie lubuskim i zachodniopomorskim »

1 Komentarz