poniedziałek, 03 października 2011 22:35
Oceń artykuł
(0 głosów)

Budowy trzech nowych ekomarin: Zalewo, Siemiany i Iawa zaczy si w 2010 lub 2011 roku. Bd dysponowa budynkami portowymi, gospodarczymi i sanitarnymi, co wpynie na polepszenie warunkw uprawiania eglarstwa w ich okolicach a take na polepszenie stanu rodowiska naturalnego

ZALEWO

Budowa Eko-Mariny nad jeziorem Ewingi, ktre czy si z Jeziorkiem rozpoczyna si w roku 2011. W Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniu 15 marca 2011 roku podpisano Umow o dofinansowanie budowy.

Beneficjentem projektu budowy ekologicznej przystani eglarskiej Eko-Mariny jest Gmina Zalewo. Budowa bdzie kosztowaa okoo 4,181 mln z, w tym 3,2 mln z to pienidze z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dziki tym rodkom powstanie m.in. caoroczny pomost pywajcy dla 18 jachtw, wraz z dostpem do prdu.

Powstanie gwny budynek ekologicznej mini przystani z miejscami na prysznice i pomieszczenia socjalno-administracyjne z sal wykadow w ktrej bd odbywa si szkolenia. Dodatkowo bdzie wybudowany budynek gospodarczy ze stacj podcinieniow do odbioru ciekw z jednostek pywajcych.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

SIEMIANY

W poowie grudnia 2010 roku doszo do podpisania dokumentw pomidzy Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Wjtem Gminy Iawa Panem Krzysztofem Harmaciskim, finalizujcych dodatkowe dofinansowanie z pienidzy unijnych na budow ekologicznej przystani eglarskiej Eko-Mariny w Siemianach.

Planowany koszt budowy przystani Eko-Mariny w Siemianach, szacowany jest na okoo 3,5 miliona zotych, w tym 76,81% dofinansowany z RPO Warmia-Mazury. Budowa powinna by ukoczona w maju 2012 r. Przysta zlokalizowana bdzie na obecnym polu namiotowym w Siemianach.

W ramach projektowanych prac zostanie wybudowany budynek gwny przystani eglarskiej z drog dojazdow, owietleniem oraz z wie obserwacyjn.

Na terenie Eko-Mariny w Siemianach powstanie nowy pomost pywajcy dla 30 jachtw z dostpem do mediw ( prd ) o szerokoci 3 metrw w ksztacie litery "T? . Wybudowana zostanie take altana, ktra bdzie suya do prowadzenia zaj szkolno-edukacyjnych z ekologii, przyrody oraz eglarstwa.
Na wyposaeniu Eko-Mariny w Siemianach bdzie stacja podcinieniowa do odbioru nieczystoci z jachtw, wiata mietnikowa, pomieszczenia do slipowania i naprawy jachtw oraz budynek szatni i sanitariatw.

W budynku gwnym przystani na dolnej kondygnacji, mieci si bd umywalnie z natryskami, toalety oraz zewntrzny punkt do mycia naczy.

W tej czci budynku umiejscowiony bdzie punkt pierwszej pomocy medycznej, podnonik i punkt naprawy jachtw. Na grnej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia administracyjne (bosmanat i sal wykadow z sanitariatami) oraz pralni. Wzdu elewacji od strony jeziora zaprojektowano taras prowadzcy do platformy obserwacyjnej.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

IAWA

Ekologiczna przysta eglarska Eko-Marina, bdzie zlokalizowana nad Jeziorakiem, w okolicach tzw. ?dzikiej play? w Iawie.

Obok kompleksu ekologicznej przystani budowany jest przy ul. Dbrowskiego, piciogwiazdkowy Grand Hotel oraz baza wiolarska z ktrej bd korzysta midzy innymi zawodnicy WIR Iawa.
Budowa Eko-Mariny rozpocza si w listopadzie 2010 roku.

Na wyposaeniu ekologicznej przystani w budynku gwnym bd znajdoway si wydzielone pomieszczenia do obsugi utylizacji nieczystoci pynnych z cumowanych jachtw oraz pomieszczenia socjalno-administracyjne takie jak biuro kapitanatu portu, sala wykadowa, umywalnie z natryskami, pralnia oraz zewntrzny punkt mycia naczy.

Dodatkowo bdzie wydzielone pomieszczenie w ktrym zlokalizowany bdzie punkt pierwszej pomocy medycznej. Powstan take budynki gospodarcze przy Eko-Marinie w Iawie, wyposaone w pomieszczenia do naprawy jachtw, podnoniki oraz miejsca do slipowania jachtw na okres zimowy.


Koszt tego zadania to prawie 3 miliony 800 tysicy zotych brutto. Eko-Marina ma zosta ukoczona wiosn 2012 roku.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

rdo: http://www.eko-mazurymariny.pl

Poprawiane: wtorek, 04 października 2011 09:26
Piotr

Piotr

Instruktor eglarstwa, uczestnik niezliczonych rejsw morskich i rdldowych, z zawodu inynier

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Piotr

Zobacz także

1 Komentarz