Kanaly.info Logo
Kanaly.info

  Spis stron                 Site language:   Polski   English   Deutsch   Francais   Lietuviu   Nederlands   Espanol   Cestina   Slovensky  

Kanaly.info

W tej chwili na stronie: 8 użytkowników


Najpopularniejsze

NajnowszeKanał Bydgoski i Noteć dolna od 38,9km do 176.2km - kilometraż - Wielka Pętla Wielkopolski   Oglądano 6497 razy
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość

Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 38,9

Kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne - rz. Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry) zaliczony do II kl. drogi wodnej.
Posiada sześć śluz żeglugownych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szerokość szlaku wynosi od 28 do 30m. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,60 do 2,00 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

12,500
L

rz. Brda skanalizowana, siedziba Inspektoratu w Bydgoszczy

 
 
 
14,400
 
Początek Kanału Bydgoskiego
 
 
 
14,600
 
most kolejowy
 
 
 
14,800
 

most (kładka na dolnej głowie śluzy Okole)

 
 
 
14,800
 
śluza. nr 3 - Okole
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,58m g"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04) d"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 36,59 ex 35,88 min 35,50)

15,040
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
15,040
 
Ciepłociąg
 
 
 
15,100
 
most drogowy prz ul. Grunwaldzkiej
 
 
 
15,270
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
15,270
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
15,730
 

most kolejowy na trasie Kutno - Piła

 
 
 
15,750
 
most drogowy przy ul. Mińskiej
 
 
 
15,760
 
linia wys. napięcia Tf
 
 
 
15,970
 

most (kładka na dolnej głowie śluzy Czyżkówko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
15,970
 
śluza. nr 4 - Czyżkówko
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,52m g"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62) d"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04)

16,350
 
Wodociąg
 
 
 
16,550
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
16,650
 
Gazociąg
 
 
 
17,000
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
17,670
 
linia wys. napięcia Tf
 
 
 
18,300
 
Rurociąg, kładka dla pieszych
 
 
 
18,480
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
18,500
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
18,740
 
ujście odprowadzenie wód i ścieków
 
 
z dzielnicy Osowa Góra
18,760
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
19,150
 
Przejście nadwodne -kanalizacja
 
 
 
19,440
 
ujście odprowadzenie wód i ścieków
 
 
z dzielnicy Osowa Góra
19,670
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
19,740
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
19,780
 
ujście odprowadzenie ścieków
 
 
z oczyszczalni ścieków Osowa Góra
19,800
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
19,830
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
19,880
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
19,920
 
ujście odprowadzenie wód i ścieków
 
 
kanalizacja dzielnicy Osowa Góra
19,950
 
most drogowy (na głowie śl. Prądy)
 
 
 
20,000
 
śluza. nr 5 - Prądy
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,82m g"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53 ) d"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62)

20,810
 

most drogowy , przy obwodnicy Bydgoszczy

 
 
 
20,970
 

most drogowy (na dolnej głowie śluzy Osowa Góra)

 
 
 
20,970
 
śluza. nr 6 - Osowa Góra
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,55m g"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 58,66 ex 58,35 min 58,23) d"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53)

22,880
 
most droga rolnicza
 
 
 
23,200
L
ujście Kanału Górnonoteckiego
 
 
 
 
23,200
 

Granica NW Czyżkówko - Nakło - Lisi Ogon

 
 
 
26,000
P
miasto Zielonczyn
 
 
 
27,000
P
miasto Strzelewo Kol.
 
 
 
28,000
L
miasto Niedola
 
 
 
30,150
P
ujęcie wodyMinikowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
31,000
P
miasto śluzaesin
 
 
 
31,500
L
miasto Gorzeń
 
 
 
31,500
 
most drogowy Gorzeń-śluzaesin
 
 
most żelbetowy 1-przęsłowy
31,920
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
32,560
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
32,800
P
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
33,150
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
34,050
L
Przepompownia Potulice
 
 
 
35,000
 
Granica powiatów Bydgoszcz - Nakło
 
 
 
36,230
L
ujęcie wodyrów dopływowy cukrowni Nakło
 
 
 
36,850
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
36,950
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
do stawów Chobielin
36,980
P
Jaz ulgowy Józefinki
 
 
Jaz zastawkowy, dwa otwory
37,100
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
37,200
 

śluza. nr 7 - Józefinki wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl komorowa, napęd ręczny, spad 1,83 m "0" 54,07 m nprom (max 459 ex 428) "0" 54,05 m nprom (max 260 ex 247)

37,200
 

most drogowy Nakło - Występ

 
 
 
38,200
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
38,400
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
38,700
L
ujęcie wodyrów dopływowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
38,900
 

śluza. nr 8 - Nakło Wschód wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,91 m "0" 52,10 m nprom (max 455 ex 444) "0" 52,09 m nprom (max 277 ex 254)

38,900
 
Koniec Kanału Bydgoskiego
 
 
 
 

Rzeka Noteć dolna od km 38,9 km 176.2

Rzeka skanalizowanazaliczona do kl. I bdrogi wodnej. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi.
Posiada czternaście śluz żeglugowych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szerokość szlaku wynosi od 25 do 30 m. Głębokości tranzytowe wahają się od 1,20 do 1,60 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

39,100
L
ujście rz. St. Noteć Rynarzewska
 
 
 
39,250
P
ujście kanału ulgowego
 
 
 
39,300
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
39,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
39,550
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
39,590
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
39,800
L

PŻ - Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

 
 
 
39,900
 
most drogowy Nakło - Kcynia
 
 
 
39,950
P
ujście rz. śluzaeski
 
 
 
39,980
P
ujście kanalizacji
 
 
 
40,000
P
miasto Nakło i siedziba NW Nakło
 
 
 
40,000
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
40,500
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
40,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
40,900
 
most kolejowy Nakło - Kcynia
 
 
 
41,000
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
41,400
 
PŻprzy młynie
 
 
 
42,300
P
ujęcie wodyrów nawadniający
 
 
 
42,700
 

śluza. nr 9 - Nakło Zachód wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,72 m "0" 53,23 m nprom (max 157 ex 139) "0" 49,43 m nprom (max 287 ex 247)

42,700
P
Jaz południowy
 
 
Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek
42,700
P
Jaz północny
 
 

Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek

42,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
43,000
P
ujście kanalizacji miejskiej
 
 
 
43,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
43,000
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
44,500
P
ujście rowu z oczyszczalni biol.
 
 
 
45,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
46,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
47,000
L
miasto Polichno
 
 
 
49,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
50,400
L
ujście cieku Rów Młyński
 
 
 
53,400
 

śluza. nr 10 - Gromadno wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,08 m "0" 46,79 m nprom (max 505 ex 481) "0" 46,42 m nprom (max 323 ex 275)

 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
53,400
 
Jaz północny
 
 
Jaz zastawkowy, 6 zastawek
53,400
 
Jaz południowy
 
 
Jaz zastawkowy, 6 zastawek
53,400
 
most drogowy Samostrzel - Gromadno
 
 
 
54,600
P
ujście rz. Rokitki
 
 
 
55,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
57,000
P
ujście rz. Łobzonki
 
 
 
57,600
P
miasto Żelazno
 
 
 
57,700
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
58,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
61,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
61,950
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
62,100
 
most drogowy Osiek - Smogulec
 
 
 
62,150
P
pomost do cumowania
 
 
PZW
62,430
L
ujście rowu spustowego
 
 
spust ze stawów rybnych
62,460
L
ujście rowu spustowego
 
 
spust ze stawów rybnych
62,500
L
ujście rowu spustowego
 
 
spust ze stawów rybnych
63,400
L
ujście rz. Kcynikanka
 
 
 
68,200
 

śluza. nr 11 - Krostkowo wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,1

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 0,43 m "0" 46,75 m nprom (max 308 ex 274) "0" 46,42 m nprom (max 291 ex 231)

68,200
 
Jaz iglicowy
 
 
 
68,500
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
70,000
P
miasto Heliodorowo
 
 
 
70,000
 
Granica NW Nakło i NW Ujście
 
 
 
70,350
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
70,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
71,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
71,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,580
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,820
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,880
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
72,980
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,080
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,270
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,320
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,620
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,640
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,760
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,920
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
73,960
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,460
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,590
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
74,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
74,980
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
75,080
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
75,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
75,26,
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
75,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
75,950
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,090
 

most drogowy na trasie Szamocin-Białośliwie

 
 
most konstr.żelbet.5 przęsł.
76,090
P
Wodowskaz Białośliwie
 
 

‘’0’’ =46,66 m Kr; SW=176cm; WWŻ= 244 cm

76,100
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
76,450
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,470
P
miasto Dworzakowo
 
 
 
 
76,560
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,680
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,720
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,630
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
76,930
L
miasto Szamocin
 
 
 
 
77,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
77,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
77,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,150
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,280
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,370
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,660
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,730
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,750
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,880
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,920
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,920
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
78,980
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,590
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,820
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
79,980
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,120
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
80,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,550
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,680
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,720
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,780
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
80,920
L
miasto Antoniny
 
 
 
 
80,990
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,080
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,150
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,530
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,580
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,580
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,650
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,880
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,880
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,910
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
81,910
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,970
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
81,990
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,120
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,260
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,580
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,630
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,650
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,680
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,720
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,740
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,750
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,770
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,830
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
82,880
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
83,110
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
83,260
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
83,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
83,830
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
84,150
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
84,230
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
84,310
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
84,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
85,150
P
miasto Miasteczko
 
 
 
 
85,610
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
86,100
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
86,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
86,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
87,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
88,610
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
89,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
89,250
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
89,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
90,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
90,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
90,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,350
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
91,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
91,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,650
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
92,980
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
93,280
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
93,850
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
93,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,050
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,550
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,680
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
94,800
L
miasto Milcz
 
 
 
 
94,800
 

most drogowy na trasie Milcz-Kaczory

 
 
most żelbet. 5 przęsł.
95,080
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
95,100
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
95,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
95,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
95,650
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
95,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,100
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,300
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
96,460
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,550
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,580
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,950
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,950
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
96,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,600
P
miasto Dziembowo
 
 
 
 
97,600
 
most kolejowy na trasie Poznań-Piła
 
 
most konstr. stal. l przęsłowy
97,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
97,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,050
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,250
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
98,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,600
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,780
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,780
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
98,900
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,700
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,800
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
99,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
99,900
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,130
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,150
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
100,200
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,500
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,500
P
miasto Nietuszkowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
100,550
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,850
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,900
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
100,950
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,000
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,100
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,600
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,600
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,650
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,700
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,730
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
101,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,000
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,050
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,100
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
102,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
103,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
103,420
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
103,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,100
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,360
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
104,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
105,250
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
105,360
L
ujście kanału miejskiego otwartego
 
 
zrzut ścieków deszczowych
105,440
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
105,800
 
most drogowy w Ujściu
 
 

most żelbetonowy 3 przęsłowy ciąg drogi kraj. nr. 11

105,800
P
Wodowskaz – Ujście
 
 
‘’0’’ = 45.46 m Kr SW=265cm WWŻ=325cm
105,800
 
siedziba NW - Ujście
 
 
 
 
105,850
L
pomost do cumowania
 
 
UMiG - Ujście
106,000
 
miasto Ujście
 
 
 
 
106,100
P
ujście rz. Gwda
 
 
 
 
106,200
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
106,250
P
Kanał portowy
 
 
Wjazd do portu żeglugi bydgoskiej
106,350
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
106,400
L
nabrzeże
 
 

Nabrzeże załadunkowe Huty szkła w Ujściu

106,600
 
most kolejowy (Bzowo Goraj - Piła)
 
 
most stalowy 3 przęsłowy.
106,610
P
Zrzut ścieków
 
 
Zrzut wody z oczyszczalni w Ujściu.
106,750
L
ujęcie wody
 
 

Ujęcie wody dla huty szkła w Ujściu.

106,750
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
 
 
108,100
L
Odnoga wodna
 
 
 
 
109,100
L
miasto Mirosław
 
 
 
 
109,370
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
109,600
 
Pd Ewn
 
 
 
 
109,840
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
111,080
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
111,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
111,860
P
miasto Stobno
 
 
 
 
111,860
 
śluza. nr 12 - Nowe
57,4
9,6
śl. komorowa, spad 1,71 m;napęd ręczny
L
Wodowskaz górny
 
 

‘’0’’ = 44,56 m Kr SW=304cm WWŻ=350cm

 
Wodowskaz dolny
 
 
‘’0’’ = 44,66 m Kr SW=123cm WWŻ=214cm
111,860
P
Jaz
 
 

Jaz zastawkowy l przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przęsła upustowe o szer. po 7,96 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
111,860
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
111,910
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
112,280
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
112,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
112,980
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
113,670
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
116,690
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
116,790
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
116,850
L
ujęcie wody
 
 

Ujęcie wody dla żwirowni w Walkowicach

116,880
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
116,970
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
117,470
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
117,700
L
miasto Biała
 
 
 
 
117,730
L
miasto Walkowice
 
 
 
 
117,730
L
śluza. nr 13 - Walkowice
57,4
9,6

śl. komorowa, spad 1,42 m, napęd ręczny

Wodowskaz górny

‘’0’’ = 43,15 m Kr SW=246cm WWŻ=330cm

Wodowskaz dolny

‘’0’’ = 42,85 m Kr SW=134cm WWŻ=215cm

117,730
P
Jaz
 
 

jaz zastawkowy l przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przęsła upustowe po 7,96 m

117,780
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
117,790
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
117,800
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
117,850
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
118,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
118,720
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
119,600
 
prom
 
 
Prom górnolin. ład. 10,0 ton
119,610
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
119,620
P
miasto Radolin
 
 
 
 
119,980
L
Odnoga wodna
 
 
 
 
120,300
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
121,000
L
miasto Romanowo-Górne
 
 
 
 
121,180
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
122,030
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
122,190
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
122,460
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
122,500
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
122,660
L
śluza. nr 14 - Romanowo
57,4
9,6

śl. komorowa, spad 1,29 m,napęd ręczny

Wodowskaz górny

‘’0’’ = 41,39mKr SW=242cm WWŻ=316cm

Wodowskaz dolny

‘’0’’ = 41,43mKr SW=109cm WWŻ=204cm

122,660
P
Jaz
 
 

jaz zastawkowy l przęsło żeglug. szer.10,0 m, 2 przęsła przepustowe szer. po 7,96 m

122,740
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
122,770
 
linia wys. napięcia Ewn.
 
 
 
 
122,830
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
123,000
 
Granica NW Ujście i Lipica
 
 
 
 
123,030
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
124,000
L
miasto Romanowo Górne
 
 
 
124,700
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
126,500
L
miasto Romanowo Dolne
 
 
 
126,750
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
127,000
P
miasto Kuźnica
 
 
 
127,350
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
127,650
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
128,330
L
śluza. nr 15 – Lipica
57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,41 m

Wodowskaz górny
„O” =39,65 m nprom

Max – 344 cm, Eks – 255 cm

Wodowskaz dolny
„O” = 39,803 m nprom

Max – 200 cm, Eks – 99 cm

128,330
P
Jaz
 
 
Zastawkowy, trzyprzęsłowy
128,400
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
128,430
 
linia wys. napięcia EnnTf.
 
 
 
128,600
P
Odnoga wodna
 
 
Ujście rowu odsiąkowego
128,920
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście Kanału Rudnica
129,100
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście Kanału Romanowo
129,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
130,600
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
130,700
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
130,000
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
131,800
L

Oświetlone miejsce rekreacyjne / biwakowe

 
 
 
131,890
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
131,960
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
131,980
 
mostdrogowy w Czarnkowie
 
 
 
131,980
L
Wodowskaz Czarnków
 
 
„O” = 38,31 m nprom
Eks. – 229 cm
Al.. – 304 cm
131,990
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
132,000
L
Limnigraf
 
 
IMiGW
132,000
 
miasto Czarnków
 
 
 
132,100
L
Basen portowy
 
 
Urząd Miasta w Czarnkowie
pow. 2525 m2
132,200
L
Basen portowy
 
 

Stocznie Śródlądowe Żeglugi Bydgoskiejpow. 1,83 ha

133,070
L
ujście kolektora ściekowego
 
 
Miejska Kanalizacja i Wodociągi
Czarnków
133,990
L
ujście ścieku miejskiego
 
 
 
134,250
L
ujęcie wody przemysłowej
 
 
„Ekopłyta”Czarnków
134,350
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
134,550
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
134,900
P
ujście rów melioracyjny
 
śluzka wałowa, wpustowa
135,000
P
miasto Zofiewo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
136,21
P
śluza. nr 16 -Pianówka
57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,55 m

Wodowskaz górny
„O” = 37,55 m nprom

Max – 375 cm, Eks – 283 cm

Wodowskaz dolny
„O” = 37,53 m nprom
Max –225 cm, Eks – 130 cm
136,210
L
Jaz
 
 
Zastawkowy, trzyprzęsłowy
136,260
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście rowu odsiąkowego,
136,280
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
136,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście rowu odsiąkowego
136,850
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
136,950
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
136,200
L
ujście strumyka
 
 
 
137,300
L
miasto Pianówka
 
 
 
138,400
L
miasto Góra
 
 
 
139,800
P
Odnoga wodna
 
 
 
140,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
141,240
 
prom
 
 

prom na uwięzi, górnolinowy; Rejon Dróg Wojewódzkich Czarnków

141,240
L
miasto Ciszkowo
 
 
 
141,900
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
143,050
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
143,120
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
143,140
L
śluza. nr 17 -Mikołajewo
57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,30 m

Wodowskaz górny
„O” = 35,53 m nprom

Max – 359 cm, Eks – 269 cm

Wodowskaz dolny
„O” = 35,55 m nprom

Max – 200 cm, Eks – 137 cm

143,140
P
Jaz
 
 
Zastawkowy, trzyprzęsłowy
143,180
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście rowu odsiąkowego
143,210
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
143,300
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście rowu odsiąkowego
143,550
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
143,600
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka, ujście kanału Stara Noteć
144,400
P
ujście rów melioracyjny
 
 

śluzka, ujście kanału melioracyjnego

144,850
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
145,000
P
miasto Jędrzejewo
 
 
 
145,850
L
Odnoga wodna
 
 
 
147,000
L
miasto Gulcz
 
 
 
147,450
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
147,650
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
148,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
148,400
L
ujście rów melioracyjny
 
 
śluzka wałowa, wpustowa
148,840
P
śluza. nr 18 – Rosko
57,50
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,46 m

Wodowskaz górny
„O” = 33,99 m nprom

Max – 325 cm, Eks – 267 cm

Wodowskaz dolny
„O” = 33,99 m nprom
Max –221 cm, Eks – 121 cm
148,840
L
Jaz
 
 
Zastawkowy, trzyprzęsłowy
148,840
P
Siedziba NW Lipica
 
 
 
148,880
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
 
148,910
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
148,930
P
ujście rów melioracyjny
 
 
Ujście rowu odsiąkowego
149,500
L
ujście rz. Gulczanka
 
 
 
149,800
P
ujście rów melioracyjny
 
 

śluzka, ujście kanału melioracyjnego

150,000
 
Granica NW Lipica i Wieleń
 
 
 
150,000
P
miasto Nowe Dwory
 
 
 
150,750
L
miasto Rosko
 
 
 
150,870
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
154,830
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
155,080
P
ujście m
 
 
 
155,310
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
155,470
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
155,530
P
ŚL. nr 19 - Wrzeszczyna
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,53 m,łd g"0" 32,01 m nprom (max. 369, ex. 34,720) d"0" 32,00 m nprom (max.194, ex. 119)

155,530
L
Jaz Wrzeszczyna
 
 

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

155,580
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
155,650
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
155,660
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
156,890
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
157,000
L
miasto Wrzeszczyna
 
 
 
157,750
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
158,000
P
miasto Folsztyn
 
 
 
159,490
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,070
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,110
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,180
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,370
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,500
P
ŚL. nr 20 - Wieleń
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,02 m, łd g"0" 29,92 m nprom (max. 352, ex. 282) d"0" 29,97 m nprom (max. 216, ex. 181)

161,500
L
Jaz Wieleń
 
 

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
161,550
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
161,570
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
161,850
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
162,000
 
miasto Wieleń
 
 
 
162,100
P
siedziba NW Wieleń
 
 
łd
162,200
 
most drogowy w Wieleniu
 
 
most betonowy na przyczółkach
163,100
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
163,170
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
163,780
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
166,800
 
linia wys. napięcia Eśn
 
 
 
167,000
L
miasto Jaryń
 
 
 
167,710
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
168,570
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
169,200
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
169,950
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
169,800
 
zk.
 
 
 
169,960
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
podwodny
169,980
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
podwodny
170,220
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
170,380
 

most kolejowy na trasie Poznań-Krzyż

 
 
most stalowy na przyczółkach
170,450
 
zk.
 
 
 
170,470
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
170,500
L
miasto Drawski Młyn
 
 
 
170,970
P
śluza. nr 21 - Drawsko
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,60 m, łd g"0" 28,498 m nprom (max. 297, ex. 269) d"0" 28,39 m nprom (max. 175, ex. 120)

 
 
 
 
 
 
 
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m
Długość
Szerokość
170,970
L
Jaz Drawsko
 
 

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

170,970
 
linia wys. napięcia Enn
 
 
 
171,100
 
linia wys. napięcia Tf.
 
 
 
171,150
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
171,180
L
ujście rów melioracyjny
 
 
 
171,500
P
miasto Lubcz Wielki
 
 
 
171,530
P
ujścierz Molita
 
 
 
171,750
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
171,800
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
172,750
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
172,800
 
linia wys. napięcia Ewn
 
 
 
174,000
L
miasto Drawsko
 
 
 
174,050
 

most drogowy na trasie Drawsko-Krzyż

 
 
most betonowy dwuprzęsłowy
174,450
L
połączenie starorzecza z korytem
 
 
 
174,810
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
175,620
P
ujście rów melioracyjny
 
 
 
176,000
P
miastoKrzyż Wlkp.
 
 
 
176,200
P
śluza.nr 22 - Krzyż
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,64 m, łd g"0" 26,62 m nprom (max. 320, ex. 271) d"0" 26,61 m nprom (max. 204, ex. 108)

176,200
L
Jaz Krzyż
 
 

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Polecamy artykuy

Kanał Augustowski mapa

Kanał Elbląski


Wasze komentarze
Brak komentarzy

Wypowiedz si...
buwełno chorzępowo morąg ujarzmiona teściowa zalew port europa jak pływać artykuły odra kilometraz locja francja rzeka przewodnik mainz locja bydgoski kanał augustowski okartowo pochylnia niemcy kanał elbląski ląd narew zatoka górnonotecki fala wodniacy wielkopolska kostrzyn nad odrą marina kanał kędzierzynkoźle tuchlin podnośnia cigacice men pan promil niegocin orzysza mapa warta ślesiński turystyka pętla żuław śródlądzie śluza stobnica odra bratysława podróżnik roku


Dankomp to nasze Biuro rachunkowe| Maluchem na Gibraltar| Gieda jachtw - bezpatne ogoszenia eglarskie - sprzedam jacht 8