Kanaly.info Logo
Kanaly.info

  Spis stron                 Site language:   Polski   English   Deutsch   Francais   Lietuviu   Nederlands   Espanol   Cestina   Slovensky  

Kanaly.info

W tej chwili na stronie: 11 użytkowników


Najpopularniejsze

NajnowszeKanał Ślesiński i Jezioro Gopło - kilometraż - Wielka Pętla Wielkopolski   Oglądano 10885 razy
Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                      m  
Długość  Szerokość   
Kanał Ślesiński od km 0,00 do km 32,0
Kanał sztuczny łączący rz. Wartę z J. Gopło, utworzony z połączenia przekopami łańcucha jezior Konińsko - Ślesińskich
zaliczony do II kl. drogi wodnej. Posiada cztery śluzy żeglugowe - komorowe. Szerokość szlaku wynosi od 22 do 25 m.
Głębokość wody w kanale waha się od 1,30 do 2,20 m
Okres nawigacji: od trzeciej dekady kwietnia do listopada.   
0,000   Połączenie Kanału Ślesińskiego z rz. Wartą        
0,000   Granica NW w Koninie i Lądzie        
0,360 P Przepust wałowy z klapą zwrotną       konst. żelbet. klapa stalowa 1,2 x 0,8 mech. wyciągowy ślimak ręczny
0,360   linia wys. napięcia Eśn       wł. RZGW
0,420 P Przepompownia Q = 6m3/s kl. Bud. II,              rok bud. 1966       Pompy typ PR 37,5 szt 5 Q=1,2 m3/s, silniki el. 50 kw
0,430   wlot do przepompowni w Morzysławiu        
0,430 L miasto Morzysław        
0,430   śluza. komorowa nr 1 Śr. wys. piętrz.0,48 wrota powodziowe, dwuskrzydłowe  58.0 9.60   "0" dół -78,53,                 "0"góra -79,53
0.460                0.730 L nabrzeże       dł. 70m, wł.Fugo+WART - EKO ścianka typu Larsen, wyciągi linowe, stacja benzynowa
0,660 P wylot kanału przepompowni w Morzysławiu        Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                             m  
Długość  Szerokość   
0,760   Kolektor sanitarny Ø 160 pod dnem                             kanału -zk.        
0,870 P zrzut wód deszczowych z piaskownika       rów otwarty umocniony brukiem i kiszką faszynową
1,000 P miasto Laskówiec        
1,000   linia wys. napięcia E        
1,040   most drogowy Konin - Sompolno       konstr. żelbetowa
1,070   gazociąg Ø 160 pod dnem kanału        
2,240   linia wys. napięcia Eśn        
2,270   most kolejowy Warszawa - Poznań       konstr. stalowa, dł. 29,3 m
2,280 L  Wylot rów melioracyjny z byłej odkrywki KWB Konin       rura betonowa 2 x Ø 60
2,300   gazociąg Ø 160 pod dnem kanału - 2 szt.       rura osłonowa
2,700   linia wys. napięcia Enn        
3,600 P miasto Rudzica        
3,600   most drogowy Rudzica       konstr. żelbetowa
4,800 P zrzut wody z rowu opaskowego wokół stawów hodowlanych GR Gosławice       rura stalowa Ø 800
5,300 P Zrzut wody ze stawów hodowlanych GR Gosławice       rura stalowa Ø 1000
5,600 P miasto Anielew        
5,600   most drogowy Anielew       żelbetowy 1-przęsłowy
5,650 P zrzut wody ze stawów rybnych GR Gosławice       rura stalowa Ø 1000 
6,000   linia wys. napięcia Ewn        
6,100 L wylot rów melioracyjny         odprowadzającego wodę z dołów potorfowych Ø 2,3 m 
7,500 L miasto Gosławice        
7,840 L wylot rów melioracyjny        odprowadza wodę GR Gosławice, Acipol, El. KoninKilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                         m  
Długość  Szerokość   
7,880 P wlot do przepompowni w Pątnowie        
7,900 L miasto Pątnów        
7,900 P Przepompownia Pątnów         rok bud. 1966 Qmax=5,8 m3/s kl. Bud. II pompy szt. 5
7,950   śluza. komorowa nr 2 Pątnów śr. wys. piętrzenia 1,37 kl. bud. I  58.0 9,6   rok budowy 1937-1939                                   "0" dół 79,82;                                            "0" góra 79.80
8,050 L śluzantówka Pątnów awanport konst. metal - drewn dł 32m, szer.0,55 m       5 pomostów, dł 4,5 m, szer. 0,55 m
8,110 L zrzut wody z elektrowni Konin, GR Acipol       Kanał szer. 20 m
8,120 P wylot z przepompowni w Pątnowie        
8,150   linia wys. napięcia Eśn        
8,350   linia wys. napięcia Eśn        
8,400   most drogowy Pątnów       konst. żelbetowa
8.500                10.700   Jez. Pątnowskie        
8,800 P zrzut wody chłodniczej ZE PAK       przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 6 m, pietrzenie 0,4 m
10,500 L miasto Łężyn        
10,850 L zrzut wody chłodniczej ZE PAK       przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 5 m,                     piętrz 0,3 m
10,950   most drogowy Łężyn ; most kolejowy                                  KWB Konin       konstr. żelbetowa 
10,980   linia wys. napięcia Eśn        
11.000          17.200   Jez. Wąsowskie, Mikorzyńskie        Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                     m  
Długość  Szerokość   
11,600 L Wyspa Klary        
11,700 P nabrzeże przystań jachtowa + kąpielisko        rekreacyjne, betonowe, przystań jachtowa, dł. 25 m, kąpielisko 15x15 pomost stal-drewn L=15m, Ø=1,5 wł. Z.Jóźwiak
11,780 P Ośrodek wypoczynkowy Bernardynka       pomost pływający 10x4 wł. Józef Jóźwiak 
12,000 L wieś Honoratka        
12,700 P nabrzeże       betonowe L=53 m, szer. 4,0 m pomost pływ. 13x2,5
12,950 L nabrzeże       betonowe, ZHP Konin, pomost 72x4 z dojściem 13x6
13,000 P wieś Wąsosze        
13,300 L przystań żeglarska "Bosmat" + PAK       pomost 50 x 2.0 z                              dojściem 30 x 2.0
13,550   linia wys. napięcia Eśn        
14,000 L wieś Mikorzyn        
14,147 L Ośrodek wypoczynkowy Witing       pomost 60 x 1,6 z dojściem                            8 x 1, 6                                                       4 szt.
14,200 P miasto Wąsowskie Holendry        
14,320 P przystań jachtowa 9 stanowisk       pomost 8,5 x 1,5 z dojściem                                53 x 1,5 
15,470 P ośrodek wypoczynkowy "Delfin"        pomost 45x2 z dojściem 15x2 wł. J. Małkiewicz
15,500 L miasto Lubomyśle        
15,500 P wieś Półwiosek Stary        Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                           m  
Długość  Szerokość   
15,500    pomost pływający       pomost 12,0 x 1,5                                 z dojściem 10x1,5
16,000   miasto Lubomyśle        
16,220 L Strażniczówka wodna RZGW Poznań       pomost 12,5x2,3
16,500 P nabrzeże       stalowe ścianka typu LARSEN przystań jachtowa 5 stanowisk 
16,500 L miasto Ślesin        
17,115   most drogowy Ślesin most kol wąskotorowej       konst. żelbetowa                                  "0" 82,285
17,121   linia wys. napięcia Tf.        
17.200    21.700   Jez. Ślesińskie        
17,350 P nabrzeże       OSIR Ślesin L=150 m, konst bet, pomost stal-drew 50x2 szt.5
17,770 P pomost metalowo - drewniany       L=12m, szer=12m
18,250 P nabrzeże       betonowe dł=40m, szer=15m
18,500 L pomost stalowo - drewniany       pomost stal. - .drew 15x10 z dojściem 15 x 2
18,750 L nabrzeże       rekreacyjne, betonowe 35 m , kąpielisko 30x18 pomost 35x2 przystań żeglarska KWB Adamów
18,900 P nabrzeże       betonowe + kąpielisko 40x15Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

  Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                        m  
Długość  Szerokość   
19,850 P zrzut wód chłodniczych "dużego obiegu" el. Konin, i EL. Pątnów wodospad       kanał szer. 30 umocniony płytami
21,000 P wieś Głębockie        
21,000 L wieś Stanisławowo        
21,750 L ujście rów melioracyjny        
21,950   linia wys. napięcia Ewn        
22,430   linia wys. napięcia Ewn        
22,460   rurociąg naftowy napowietrzny "Przyjaźń"        
22,500 P wieś Żółwiniec        
22,530   rurociąg naftowy podwodny "Przyjaźń"        
22,600   kabel energetyczny podwodny Pern Płock        
22,750   most drogowy Żółwiniec       konstrukcja żelbetowa
22,800   linia wys. napięcia Ewn        
23,300 P miasto Nowa Ruda        
23.500 24.100   Jez. Czarne        
23,680 L ujście rów melioracyjny        
24,000 L wieś Gawrony        
24.130                24.250 P jaz piętrzący Q=13m3/s,                                 b=2,0m, linia wys. napięcia Ewn       kl. bud. I rok bud. 1985 
24,240   śluza. nr 3 Gawrony, śr wys.                           piętrzenia 3,55 59,6 9,6   "0" dół 78,91                            "0" góra 80,65; kl bud. I rok bud. 1946-48
24,240   śluzantówka        
25,850 L miasto Koszewo        
25,850   śluza. nr 4 Koszewo, śr. wys piętrz. 3.76 m rok bud 1946-48 59.6 9,6   "0" góra - 75,416;                                     "0" dół 75,411Kilometraż Brzeg Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia Śluzy   Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
Wymiary użyteczne                                m  
Długość  Szerokość   
26,200   most. drogowy Koszewo       konstr. żelbet
26,460 P ujście Noteci wschodniej       zastawka z kładką b=4,0 m
27,500 L ujście rz Lisewki       b=3.0 m
29,000 L miasto Warzynowo        
29,000 P miasto Broniszewo        
29,500 L miasto Goplana        
29,800   linia wys. napięcia Ewn        
30,000 P miasto Wywożnia        
31,590 P miasto Przewóz        
31,590   most drogowy Przewóz       "0" 75,675
32,000 P miasto Mielnica Duża        
32,000   Połączenie Kanału Ślesińskiego z Jeziorem Gopło        
32,000   Granica Inspektoratów w Poznaniu i Bydgoszczy        
Jezioro Gopło od km 32,00 do km 59,50
Jezioro rynnowe podpiętrzone zaliczone do III kl. drogi wodnej. Szlak żeglowny oznakowany
jest głównie znakami plywajacymi - pławami, także znakami brzegowymi. Szerkość szlaku wynosi 50 m .
Głebokości na szlaku wahają się od 1.80 do 2.40 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.
32,000   Początek jez. Gopło        
43,200   prom Złotowo - Ostrówek       Prom wahadłowy publiczny (Urząd Miasta w Kruszwicy)
56,900 L Kruszwica -                                                                    Ośrodek Sportów Wodnych        
57,200   most drogowy, betonowy w Kruszwicy       most 1-przęsłowy
Polecamy artykuy

Kanał Odra-Szprewa - droga wodna z Berlina do Odry - Strefa 16

Kanał Śródlądowy (Mittellandkanal) - mapa


Wasze komentarze


Dodane przez Janusz Kaźmierski
 
Bardzo cenny opis Kanału Ślesińskiego. Jako że KŚ mnie właśnie interesuje, czytam tenże opis bardzo uważnie. Proszę o wyrozumiałość, jeśli moje uwagi są nieco zbyt laickie. Oto one. Nie bardzo się orientuję, jak rozumieć rządne podawane przy śluzach. Jeśli średni poziom wody w Gople to 77,2 m npm, to skąd na południe od Gopła, w Przewozie i Koszewie, rzędne te są niższe, i to o półtora metra? Druga moja wątpliwość to niemożność odczytania, z której strony śluzy jest woda dolna i górna. Bez dodatkowej wiedzy nie mogę się zorientować, gdzie jest najwyższy punkt kanału. I jeszcze jedno. Przydały by się w opisie wielkości prześwitów pod mostami, rurociągami i przewodami. Nie jest to konsekwentnie podane. Oczywiście dobrze by było je znać w powiązaniu z poziomem wody w kanale. Ale ogólnie jest świetnie i bardzo dziękuję za te wiadomości.


Dodane przez Janusz Kaźmierski
 
A, jeszcze drobiazgi, które nieco psują przyjemność czytania. Miejscowość Ślesin nazwano tutaj śluzaesinem, a Jezioro Ślesińskie - jez. śluzaesińskim. Zamiast dziwnej nazwy śluzauzy lepiej chyba napisać śluzy? Chyba że to ma być dowcip?


Dodane przez Darek
 
Błędy poprawione. Dzięki za informacje.


Dodane przez Darek
 
Najwyższy punkt kanału jest (z tego co mowiła mi Pani śluzowa na pierwszej śluzie od strony Warty) na jeziorze Pątnowskim. Od Warty do Pątnowskiego są 2 śluzy do góry, potem od końca Pątnowskiego zjeżdża się w dół do Gopła i dalej cały czas w dół Notecią. Pani śluzowa mówiła, że czasem w lecie jak jest bardzo gorąco i poziom wody jest niski, to muszą pompować wodę sztucznie z Warty do jeziora Pątnowskiego, bo jezioro nie daje rady zasilić śluz po obu stronach. Ograniczają też liczbę śluzowań.
Co do wysokości npm i rzędnych, to nie mam pojęcia. Pochodzenie tego kilometrażu nie jest znane i nie wiem co autor miał na myśli. Może ktoś wie?


Dodane przez Tomasz Dzikowski
 
Poszukuję dokładnej mapy tego szlaku wodnego (z Gopłem do Warty), może ktoś mi pomoże czy igdzie jest ona osiągalna

Wypowiedz si...
stambuł polska belgia kędzierzynkoźle cigacice ostróda kanał kostrzyn nad odrą elbląg warnołty e70 lasoki żeglowanie locja odra kilometraz locja kanał augustowski śródlądzie kilometraz wrocław mapa moza rzeka bratysława francja ren porady śniardwy holandia odra wodna śrem pętla żuław morąg amsterdam przewodnik niemcy kanał elbląski kijów ląd zalew droga buwełno men zatoka kajakowy narew dniepr vgradiste morze czarne niegocin


Dankomp to nasze Biuro rachunkowe| Maluchem na Gibraltar| Gieda jachtw - bezpatne ogoszenia eglarskie - sprzedam jacht 11