Kanaly.info Logo
Kanaly.info

  Spis stron                 Site language:   Polski   English   Deutsch   Francais   Lietuviu   Nederlands   Espanol   Cestina   Slovensky  

Kanaly.info

W tej chwili na stronie: 8 użytkowników


Najpopularniejsze

NajnowszeKandydaci do Nagrody Przyjaznego Brzegu   Oglądano 3640 razy
 1. Szczecin – za doskonałe przygotowanie i organizację międzynarodowego Zlotu Żaglowców.
 2. Bydgoszcz, w tym Fundacja „Kanał Bydgoski” – za działania promocyjne, organizację trzech już Bydgoskich Jarmarków Wodnych, działania inwestycyjne.
 3. Gorzów Wielkopolski – za zbudowane bulwary i przystanie.
 4. Tczew – za remont i stworzenie nowej formuły Muzeum Wisły, budowę bulwarów i przystani.
 5. Projekt InWater – za działania na rzecz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70 od Berlina do Kaliningradu.
 6. Pomorski Urząd Marszałkowski i RZGW w Gdańsku – za program budowy sieci przystani Pętla Żuław, działania promocyjne, prezentację Pętli w atrakcyjnym przewodniku i na tablicach informacyjnych na szlaku.
 7. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – za Zachodniopomorski Szlak Żeglarski: program modernizacji i budowy portów, marin i przystani Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry.
 8. TVP3 – za promocję turystyki wodnej, w tym program niedzielny na jej temat i patronat nad szeregiem imprez wodniackich.
 9. Zbiornik Łącki – za podjęcie budowy ośrodka sportów wodnych na Górnej Wiśle.
 10. Mazurski WOPR - za ratunek ofiar „białego szkwału” (także dyplomy honorowe dla osób spoza WOPR).

Zgłoszenia od organizacji, instytucji i osób fizycznych przyjmowane są do 31 grudnia 2007 roku na adres:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

 

z dopiskiem „Przyjazny Brzeg”

 

e-mail: polskieszlakiwodne@interia.pl

 


NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

IV edycja – rok 2007

 

REGULAMIN

 

1. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami.

2. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnianie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu, łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek i innych wód.

3. Jury osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości miejscowości, od małych gmin i wsi, po duże miasta. Ponadto przedmiotem ocen są stanice kajakarskie, mariny żeglarskie i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych.

4. Poza Nagrodami Przyjaznego Brzegu dodatkowo jury może przyznawać nagrody specjalne i Nagrodę Główną (Grand Prix).

5. Główne kryteria oceny to:

·       Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, wodne stacje paliw, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach,

·       Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólno turystycznych,

·       Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wodniackimi oraz firmami działającymi w tym środowisku, w tym – organizacja rejsów, spływów, regat, rejsów pasażerskich.

6. Nagroda przyznawana jest przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych zainteresowanych organizacji i instytucji, zaproszeni przez organizatorów.

7. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy. W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku inwestycje i działania promocyjne rekomendowanej miejscowości (przystani).

8. Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz serwisem fotograficznym, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

9. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują certyfikat rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury.

10.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia i może być przedłużony decyzją przewodniczącego jury.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.

12. Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy z dopiskiem „Przyjazny Brzeg” na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

e-mail: polskieszlakiwodne@interia.pl


Rekomendacja

do IV edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

za 2007 rok

 

 

 1. Nazwa (lub imię i nazwisko) rekomendowanej miejscowości, przystani, osoby itd.

 

 

 1. Adres korespondencyjny

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Telefon, fax

e-mail

www

 

 1. Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itd.:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje)

 

 

 

 

 

 1. Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego

 

 

 1. Adres korespondencyjny zgłaszającego, telefon, e-mail

 

 

 

 

Data i podpis

Polecamy artykuy

Kanał Śródlądowy (Mittellandkanal) - mapa

Kilometraż/locja drogi wodnej Havelkanal


Wasze komentarze
Brak komentarzy

Wypowiedz si...
jak pływać orzysza morze czarne wodniacy ląd ślesiński noteć droga wodna stobnica niegocin cigacice e70 holandia linki morze tyrkło kilometraz śniardwy men ujarzmiona teściowa pan promil mapa holandia droga wodna kijów odra kilometraz locja warta odra warnołty vgradiste pętla podróże przystań okartowo mazury śrem wodna wojnowo śluza pochylnia chorzępowo locja amsterdam moza łuknajno dniepr pętla żuław dunaj podnośnia bratysława kajakowy przewodnik


Dankomp to nasze Biuro rachunkowe| Maluchem na Gibraltar| Gieda jachtw - bezpatne ogoszenia eglarskie - sprzedam jacht 8