poniedziałek, 16 kwietnia 2012 20:42
Oceń artykuł
(0 głosów)

Szlak ten liczy okoo 19 do 24 km. (w zalenoci od sposobu pynicia)

Zaczyna si w Zbszyniu, na pnocno wschodnim brzegu j. Zbszyskiego, zwanego te j. Bdno ( 742 ha, d. 7,1 km najwiksza szeroko: 2,2 km, najwiksza gboko ok. 10 m), w Zbszyskim Klubie eglarskim (http://www.zkz.hd.pl/).

Jest tam odpowiednie miejsce do wodowania. Slip, oraz dwig z wzkiem slipowym na szynach dla wikszych jednostek. Kierujemy si na poudnie wzdu zachodniego brzegu jeziora. Po miniciu mostu drogowego na trasie Nowa Wie Zbska - Perzyny wpywamy na jezioro Nowowiejskie.( dugo ok. 1,2 km, najwiksza szeroko ok.500 m, najwiksza gboko ok. 2,0 m) Nastpnie po kilkusetmetrowym odcinku kanau Obry wpywamy na jezioro Grjeckie. Pocztek jeziora stanowi jednoczenie granic wojewdztw. J. Grjeckie i pozostae jeziora tego szlaku le ju w wojewdztwie Lubuskim. Szlak wiedzie przy zachodnim brzegu jeziora, cho to ciekawy akwen i warto je zwiedzi w caoci (Dugo szlaku wynosi ok. 600 m, cakowita dugo jeziora ? ok. 2,0 km, najwiksza szeroko ok. 500 m, a najwiksza gboko ok. 5,5 m, powierzchnia cakowita ok. 70 ha) Kolejny odcinek kanau Obry liczcy niespena 2 km jest odcinkiem wyjtkowo malowniczym. Przepyn naley tu pod mostem na trasie Babimost- Chobienice. Oba mosty na szlaku s nisko zawieszone. Ich wysoko liczc od stanw rednich wd w jeziorach liczy ok. 2,20m, gboko pod mostami te nie jest dua i wynosi okoo 08 ? 1 m. Uwaga! Pod mostami s liczne kamienie! Tu za mostem jest sklep spoywczy ?U Genia?. Jest to ostatnie miejsce na szlaku, gdzie mona zaopatrzy si w napoje i ywno. Kolejnym akwenem szlaku jest jezioro Grjec Wielki. Ulubione miejsce kajakarzy i harcerzy.( Dugo ok.1,7 km, najwiksza szeroko ok. 750m, najwiksza gboko okoo 2 m) Za nim, po przeweniu, ktre stanowi granic jezior, otwiera si szeroka przestrze jeziora Chobienickiego. (powierzchnia ok. 230 ha, najwiksza gboko 0k 3,5m, dugo ? 2,8 km, najwiksza szeroko ? ok. 1,0 km) z du, such wysp porodku, za kolejnym przeweniem jezioro Wielkowiejskie.( dugo 1,3 km, szeroko ok. 850m, najwiksza gboko ok. 3,0m , powierzchnia ok. 78 ha) W jego wschodniej czci jest przejcie na Pnocny Kana Obry, z ktrego, po przepyniciu odcinka ok.1, o km s dwa wejcia na j. Kopanickie. ( powierzchnia 37 ha, najwiksza gboko 2,8 m, dugo ? 1,2 km, najwiksza szeroko ok. 400 m) Tu koczy si szlak.

Jeziora poudniowe, t.j. Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie i Grjec Wielki nie s zagospodarowane turystycznie. Nad brzegami tych jezior s tylko nieliczne, prywatne domki letniskowe, oraz miejsca na biwaki. Wok wszystkich jezior na szlaku wystpuj liczne rda artezyjskie, gdzie bez kopotu mona nabra wody, ale uwaga! Woda ta ma du zawarto elaza i nie jest zbyt smaczna, cho nadaje si do spoycia. Wszystkie wspomniane jeziora s pytkie. Ich gboko w nielicznych tylko miejscach moe przekracza 2,5m. Dotyczy to wszystkich jezior na szlaku z wyjtkiem Zbszyskiego, przez ktre wiedzie ( wzdu jego zachodniego brzegu) rynna denna o gbokoci do 10m. Centralna i wschodnia cz tego jeziora jest bardzo pytka, do tego stopnia, e mona na samym rodku wysi z odzi i zaywa kpieli w wodzie sigajcej dorosemu czowiekowi do pasa.

Jeziora poudniowe nie s zanieczyszczone chemicznie, ale daje si we znaki zanieczyszczenie biologiczne. Z obficie nawoonych pl w okolicy Pnocnego Kanau Obry, deszcze wypukuj nawozy, ktre stopniowo spywajc do rzeki powoduj rozrost glonw i rolinnoci wodnej. Poniewa jeziora i kanay midzy nimi s pytkie, powstaje zjawisko przyduchy ( brak tlenu w wodzie). W okresie letnim, kiedy s dugotrwae upay wody jezior pokrywaj si kouchem glonw, nastpnie caymi awicami nitych ryb. Straacy-ochotnicy z Nowej Wsi i Grjca zbieraj te ryby i utylizuj je gdzie z dala od wody. Jeziora pnocne maj troch czystsze wody. Najczyciej jest na J. Zbszyskim, bo czsto wiejce tam wiatry z kierunkw zachodnich i pnocno zachodnich wzniecaj na tym jeziorze due, zaamujce si fale, dziki czemu woda jest napowietrzana. Niestety Miejscowoci Ndnia, i Nowa Wie nie maj kanalizacji. cieki odprowadzane s niejednokrotnie wprost do jeziora.

W Perzynach, na poudniowo wschodnim brzegu j. Zbszyskiego jest pole namiotowe z wymienit pla, ktra latem okupowana jest licznie przez plaowiczw. Prawie naprzeciw tej play, wida pomosty LOK w Nowej Wsi, za nimi, jeszcze przed mostem, po prawej stronie wida zabudowania tej miejscowoci, gdzie s sklepy, a tu przy play wiejskiej wygodna knajpka, gdzie mona smacznie zje. J. Nowowiejskie, prawie dookoa obudowane jest prywatnymi posesjami letniskowymi z prywatnymi pomostami, przy ktrych poza weekendem, w dni powszednie mona si zatrzyma. Na poudniowo wschodnim kracu jeziora jest obszerna polana lena ze rdekiem artezyjskim, ktra zwykle latem goci obozy harcerskie.

Uwaam, e cay szlak jest godny odwiedzenia. Najwygodniej opyn go kajakiem, ale mona te to zrobi pontonem czy jachtem aglowym z silniczkiem pomocniczym, pamitajc wszake o tym, e trzeba bdzie pooy maszt pod dwoma mostami, podnie tam take miecz, a po miniciu j. Nowowiejskiego nie wolno uywa silnikw spalinowych.

Poprawiane: niedziela, 22 kwietnia 2012 18:37
Adam

Adam

Nie ma wikszej przyjemnoci ni wyj rano z odzi prosto w poranek. Widzie malowane socem kolorowe niebo, unoszce si nad wod tumany mgie i wyeksponowane na przeciwlegym brzegu zielone, koyszce si trzciny. Sysze niemiae zrazu kwilenie ptakw, potem oguszajce ich piewy. Ja to nazywam szczciem, a Wy?

Najnowsze artykuły autora Adam

Więcej z tej kategorii: « Zalew Zegrzyski - MAPA

1 Komentarz