środa, 28 września 2011 13:46
Oceń artykuł
(2 głosów)

Kilometraż Odry od Nysy Łużyckiej do ujścia do Jeziora Dąbie

Kilometraż powstał na podstawie Informatora Dróg Wodnych Śródlądowych Żeglownych, opracowanego przez J. Walukiewicza, z roku 1961, oraz przewodnika - Turystyczne Szlaki Wodne Polski, Bronisława Jastrzębskiego, z roku 1960.

km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
542,4 L Ujście Nysy łużyckiej droga wodna kl.II
542,6 P Biała Góra, wieś
552,2 P Kłopot, most zniszczony 40
553,45 L Kanał Odra - Szprewa
556,7 P Rybojedzko, strażnica
556,8 P Cybinka, wieś odl. ok. 5 km
564,8 P Urad, wieś, basen schr. Nab. ok. 1000 m
566,9 P Ujście rz. Pliszka -nowe
566,1 P Ujście rz. Pliszka - stare
567,1 P Prochowice, punkt postoju statków Nab. ok. 180 m
569,9 P Kunice, wieś
576,5 L Ujście Briskower See Stary kanał Odra -Szprewa
578,7 P Ujście rz. Hanka, schr. Nab. 40 m
580,0 Świecko – most drogowy 45,00 13,14 Most żelbetowy
580,7 Świecko – most kolejowy 34,0 6,99 Most stalowy
582,4 L Frankfurt – ujście kanału
584,1 Słubice – most 30,0 5,35 Most
drogowy, wodowskaz żelbetowy
584,5 L Słubice, zimowisko Nab. 180 m
591,5 P Nowy Lubusz
592 P Punkt postoju nocnego żeglugi
593,1 L Lebus, miasto Kiedyś stolica ziemi lubuskiej
597,0 P Pławidło, wieś (PGR)
602,00 P Owczary, wieś (PGR)
604,0 Zakaz kotwiczenia Kabel podwodny
604,2 P Górzyca, wieś
609,00 P Ługi Górzyckie
610,4 L Wejście do Vorflut Kanal
612,5 P Chrzynowo, wieś
km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
614,9 Stary Kostrzyń, most drogowy 30,0 4,11 Most stalowy
615,1 P Stary Kostrzyń, most kolejowy 25 4,11 Most stalowy
616,0 L Ujście Vorflut Kanal
617,6 P Ujście rz. Warta droga wodna kl. III
617,7 618,8 L Punkt postoju nocnego dla żeglugi
619,1 P Ujście rowu melioracyjnego
620,8 P Postój łodzi nadzoru
621,0 P Szumiłowo, wieś
623,7 P Kaleńsko, wieś
628,6 P Chlewice, wieś
629,5 P Ujście rz. Myśla
630,7 P Porzecze, wieś Postój łodzi nadzoru
632,9 L Kienitz, wieś
633,3 P Ujście rz. Kurzyca
635,5 L Gross Neuedorf, wieś
636,7 P Ujście rowu melioracyjnego
639,8 P Czelin, wieś Nab. 60 m, Binduga
642,1 P Śluza melioracyjna
643,7 P Błeszyn, wieś
644,4 P Kanał żeglowny Błeszyn Długość kan. 0,27 km
644,9 P Gozdowice, straż.
645,3 P Wodowskaz Gozdowice „0” = 3,201 m NN
645,6 L Ujście rowu melioracyjnego
649,5 P Punkt postoju nocnego barek
649,9 P Stare Łysogórki, wieś
650,9 L Zollbruck, wieś
651,8 P Siekierki, wieś
652,5 P Kanał Siekierki Długość kan. 0,4 km
653,9 Siekierki Most kolejowy 80,0 7,9 Most stalowy
654,1 P Ujście rowu melioracyjnego
656,6 P Stara Rudnica, wieś
656,7 L Spitz
659,9 P Kostrzynek, wieś
661,2 P Kanał Kostrzynek Długość kan. 0,48 km
km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
661,5 L Neuglitzen
662,2 Most drogowy Osinów Dolny 70 5,97 Most żelbetowy
662,3 L Hohenwutzen
662,6 P Port fabryki celulozy Długość nab. 80 m
665,00 L Ujście Starej Odry -zatamowane
667,00 L Wjazd do śluzy Hohenzaaten (Zatoń Górna)
667,5 L Neuenzoll
667,8 P Cedynia, miasteczko Odległa o ok. 3 km
670,,1 P Lubiechów, wieś Odległa o ok. 3 km
672,0 P Lunów , wieś
672,5 P Wodowskaz Bielinek „0” = 0,949 m NN
673,4 P Wjazd do kanału Bielinek Długość kan. 0,71 km
674,6 P Bielinek, wieś
677,1 P Wjazd do żwirowni Bielinek
681,5 P Piaski, wieś
682,1 P Wjazd do kanału Piaski Dł. ka.0,8 km, nab 90m
682,6 P Ujście rowu melioracyjnego
683,4 P Ujście rowu melioracyjnego
683,5 P Ujście rowu melioracyjnego
683,6 P Ujście rowu melioracyjnego
684,2 P Raduń, wieś
685,1 P Ujście rowu melioracyjnego
686,2 P Cegielnia – Zatoń Dolna
687,0 P Zatoń Dolna, wieś
687,1 L Jaz, stara odnoga Odry Jaz zastawkowy
687,7 L Przepust wałowy 4 przęsła x 6,07 m
689,4 P Krajnik Górny, wieś
689,7 P Krajnik Dolny, wieś
690,5 Most drogowy, Krajnik Dolny most stalowy
690,6 P Nabrzeże, Krajnik Dolny Nabrzeże beton. 26 m
690,9 P Wejście do kanału Dł. kanału 0,35 km
691,2 L Przepust wałowy 4 przęsła x 6,07 m
692,1 P Przepust rurowy Betonowy, Φ 1 m
694,4 L Przepust wałowy 4 przęsła x 6,07 m
km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
695,2 P Ujście rz. Rurzyca
695,9 L Przepompownia
695,9 L Śluza dla łodzi 10 x 3,88 m
696,9 P Kanał żeglowny Ognica Dł. kanału 0,45 km
697, L Ujście Schwedter Querfahrt – połączenie Odry z Friedrichsthaler Wasserrtrasse, do śl. Schwedt droga wodna kl. Vb
697,2 P Ognica, wieś
697,4 P Ujście rowu melioracyjnego
698,25 L Śluza dla łodzi
699,9 L Śluza wałowa
700,2 L Przepust wałowy
701,5 P Ujście potoku
701,8 P Widuchowa, wieś, wodowskaz
702,6 L Śluza dla łodzi
702,9 P Punkt odpraw granicznych
703,2 P Ujście ścieków Widuchowa
704,1 L Jaz – początek Odry Zachodniej
706,06 P Śluza wałowa
706,24 L Przelew wałowy
707,9 P Kanał ślepy Marwice
708,1 P Marwice, wieś
708,28 P Przepust wałowy
708,5 L Śluza dla łodzi
710,7 L Śl. Marwice, kanał do Odry Zach.
711,52 P Śluza wałowa
711,53 P Przepompownia
712,35 P Przelew wałowy
714,32 P Przelew wałowy
715,18 L Śluza dla łodzi
715,66 L Śluza wałowa
715,67 P Przepompownia
716,73 P Przelew wałowy Przelew zastawkowy
717,3 P Ujście rz. Tywa
717,3 L Śluza dla łodzi Betonowa 18 x 6,6 m
km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
717,8 Przewody wysokiego napięcia Wys. od WWŻ 33,2 m
717,9 P Gryfino - nabrzeże betonowe
718,18 Most drogowy Gryfino 60 5,5 Stalowy
718,2 P 2 kanały ślepe
718,2 L Śluza dla łodzi
718,5 P Wodowskaz Gryfino „0” = 5,0 m NN
718,71 P Śluza wałowa
718,9 P Przepust wałowy
720,5 L Przepust wałowy
720,83 P Przepompownia i śluza wałowa
721,4 L Śluza dla łodzi
721,7 P Fabryka Suchej Destylacji Drewna Nabrzeże betonowe
722,1 L Śluza dla łodzi
724,0 P Przepompownia i śluza wałowa
724,4 L Śluza dla łodzi
725,44 P Śluza dla łodzi
725,5 L Śluza dla łodzi
726,4 P Łubnica, nab. betonowe 1,5 km do Daleszewa
727,3 L Śluza dla łodzi
727,5 P Ślepy kanał dł. kanału 0,5 km
727,95 Most drogowy autostrady 95 11,2 Most stalowy
728,6 P Wejście do kanału Klucz dł. kanału 2,3 km
728,6 L Śluza dla łodzi
730,5 P Ujście kanału Klucz
730,5 L Przekop Klucz- Ustowo łączy z Odrą
Zachodnią
730,5 Początek rzeki Regalica
731,1 Przewody wysokiego napięcia Wys. od WWŻ 39,1 m
732,1 P Kanał Fabryczny Żydowce Dł, kanału 0,72 km
733,2 L Ujście kanału Obnica dł. kanału 2,6 km
733,5 L Ujście kanału Odyńca dł. kan 3,6 km
733,7 Zwodzony most kolejowy 13,8 12,36 Most stalowy
734,0 P NW Podjuchy, wodowskaz Nabrzeże 100 m
734,6 Most drogowy (Poznańska) 2 x 45,3 6,18 Most stalowy
734,6 most kolejowy 95 8,09 Most stalowy
735 L kanał
km B r z e g Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia Mosty Uwagi
Szer. przęs. żeglow. Wys. do dolnej kraw. WWŻ
735,5 P Kanał do cementowni Nab. betonowe 600 m
735,8 P Kanał Cegielinka dł. kanału 1,8 km
736,4 L Rozgałęzienie, starorzecze
736,57 Filary po moście kolejowym 72,5
737,0 P Ujście kanału Cegielinka
737,3 L kanał
737,4 L nabrzeże Betonowe
737,45 Most Pionierów Stalowy
737,6 Most drogowy „Cłowy” 50 6,06 Kablobetonowy
737,8 P Kanał Dąbska Struga nieżeglowny
739,6 P Odnoga do jez. Dąbie dł. kanału 0,6 km
Małe
739,6 L Ujście rz. Parnica
741,6 Ujście rz. Regalicy do Jeź. Dąbie
Poprawiane: środa, 28 września 2011 14:01
Adam

Adam

Nie ma większej przyjemności niż wyjść rano z łodzi prosto w poranek. Widzieć malowane słońcem kolorowe niebo, unoszące się nad wodą tumany mgieł i wyeksponowane na przeciwległym brzegu zielone, kołyszące się trzciny. Słyszeć nieśmiałe zrazu kwilenie ptaków, potem ogłuszające ich śpiewy. Ja to nazywam szczęściem, a Wy?

Najnowsze artykuły autora Adam

Zobacz także

Więcej z tej kategorii: « Locja Kostrzyn - ostróda - opis szlaku Kilometraż Odry Zachodniej »

1 Komentarz