poniedziałek, 07 lutego 2011 05:09
Oceń artykuł
(0 głosów)

zdjcie: Adam Madaj

Opis sporzdzony na podstawie wasnych notatek

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
57,200
L
Kruszwica wodowskaz

"0" 74,642 ; max 77,31 ex 76,68; min 76,36 (w okresie eglugi); min 75,87 (poza okresem eglugi)

57,800
L

ujcie wody dla Zakadw Tuszczowych w Kruszwicy

57,840

most fabryczny kolejowy, wskotorowy, betonowy

most 1-przsowy
58,000
L

nabrzee ujcie wody Cukrowni w Kruszwicy

dugo nabrzea 300 m

59,000
P

ujcie rw melioracyjny

59,500
Koniec jez. Gopo.

Rzeka Note Grna od km 59.50 do km 121.60

Rzeka skanalizowana przepywajca przez kilka jezior zaliczona do kl. Iadrogi wodnej. Posiada dwie luzy eglugowe -komorowe.
Szlak eglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szeroko szlaku wynosi od 15 do 20 m.
Gebokoci na szlaku wahaj si od 0,80 do 1,20 m w zalenoci od poziomu pitrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

59,500

Pocztek rz. Noteci Grnej

59,600
most drogowy, stalowy w Kobylnikach
most 1-przsowy
59,600

linia wys. napicia Ewn

59,700

linia wys. napicia Ewn

59,900

linia wys. napicia Ewn

60,000

linia wys. napicia Ewn

60,200
P
ujcie rw melioracyjny Bachorze
61,130
zk. Gazocig
61,200

linia wys. napicia Ewn

61,300

Pocztek jez. Szarlej

62,100
Koniec jez. Szarlej
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
62,100

linia wys. napicia Ewn

63,500

linia wys. napicia Ewn

64,600
most stalowy, kolejowy, wojskowy
most 1-przsowy
65,200
zk. gazocig
66,000

linia wys. napicia Ewn

67,380
most stalowy, kolejowy w Mtwach
most 1-przsowy
67,410

linia wys. napicia Ewn

67,460
most drogowy, betonowy w Mtwach
most 1-przsowy
67,460
P
nabrzee
67,510

linia wys. napicia Ewn

67,550
P

ujcie wody dla IZChem Mtwy

67,600

linia wys. napicia Ewn

67,660
Rurocig toczny
67,800

linia wys. napicia Ewn

68,150

linia wys. napicia Ewn

68,300

linia wys. napicia Ewn

69,550
P

Zrzut ciekw z Zakadw Sodowych w Mtwach

69,880

linia wys. napicia Ewn

69,930

linia wys. napicia Ewn

70,100
P

ujcie rw melioracyjny- Rowu Rbiskego

70,250

linia wys. napicia Ewn

70,300

linia wys. napicia Ewn

71,260

linia wys. napicia Ewn

73,600

linia wys. napicia Ewn

74,100

most - drogowy, drewniany w Leszczycach

most 1-przsowy
74,500

linia wys. napicia Ewn

74,760

most -kolejowy, stalowy w Kocielcu

most 1-przsowy
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
74,810

Syfon Janikowskich Zakadw Sodowych

75,334

linia wys. napicia Ewn

75,475
zk. wodocig Kocielec - Wgierce
75,490

most drogowy, drewniany

most 1-przsowy
75,512

linia wys. napicia Ewn

76,100

linia wys. napicia Ewn

76,840

zk. gazocig do Janikowa

77,240
most drogowy, drewniany w Gorzanach
most 1-przsowy
77,300

linia wys. napicia Ewn

78,950
most drogowy, betonowy w Lechowie
most 1-przsowy
79,018

linia wys. napicia Ewn

79,950

linia wys. napicia Ewn

80,358

linia wys. napicia Ewn

80,400

linia wys. napicia Ewn

80,400
L

Jaz zastawkowy w Pakoci

80,650

linia wys. napicia Ewn

80,940

luza nr 1 w Pakoci wodowskaz grny wodowskaz dolny

42
4,93

luza komorowa, napd rczny, spad 1,84 m "0" 72,869(max 446, ex 387, min 353) "0" 72,763(max 259, ex 203, min 169)

80,940

most drogowy, drewniany

most 1-przsowy
80,940
siedziba NW Pako
81,030
L

ujcie rz Noteci Zachodniej

81,090
P

ujcie rw melioracyjny - ciek Zakadw Sodowych w Mtwach

81,120
most kolejowy, stalowy w Pakoci
most 1-przsowy
81,400
P

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
81,800
P

Zrzut ciekw z oczyszczalni w Pakoci

81,900

zk. linia wys. napicia Tf.

81,920
most drogowy, betonowy w Pakoci
most 1-przsowy
81,920
miasto Pako
81,920
zk. rurocig
82,080

zk. rurocig do oczyszczalni

82,130
P

ujcie cieku miejskiego

82,400
P

ujcie rw melioracyjny

82,430
L

ujcie rw melioracyjny

82,450

linia wys. napicia Ewn

83,059

linia wys. napicia Ewn

83,470
zk. gazocig
83,700

linia wys. napicia Ewn

84,000

Pocztek jez. Mielno

89,000
Koniec jez. Mielno
89,430
P

ujcie cieku z Inowrocawia (Smyrnia)

89,700

Pocztek jez. Wojdal

90,000
Koniec jez. Wojdal
90,200

linia wys. napicia Ewn

90,210
most drogowy, betonowy w Wojdalu
most 1-przsowy
91,200

linia wys. napicia Ewn

93,700

Pocztek jez. Sadogoszcz

95,900

Koniec jez. Sadogoszcz

96,000
ujcie cieku z gorzelni Piechcin
96,060

linia wys. napicia Ewn

96,200

linia wys. napicia Ewn

98,700

linia wys. napicia Ewn

98,840
most drogowy, betonowy w Barcinie
most 1-przsowy
99,000

linia wys. napicia Ewn

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
99,140
most drogowy, betonowy w Barcinie
most 1-przsowy
99,400

most stalowy (kadka dla pieszych) w Barcinie

most 1-przsowy
99,400
miasto Barcin
99,400
L

Brzeg przystosowany do cumowania niewielkich jednostek pywajcych, slip

99,770
Wodowskaz Barcin

"0" 73,079

101,000

Granica NW Pako i abiszyn

101,900
Pocztek jez. Pturek ( Wolickie)
103,200
ujcie dawnej drogi wodnej Folusza
(km. 0,0 ? 11,40 )
104,200
Koniec jeziora Pturek (Wolickie)
104,560

most drogowy elbetowy Barcin ? nin

104,800
P
miasto Pturek
105,500

linia wys. napicia wiatowodowy podw. zk

105,500

linia wys. napicia podwodny etylenu zk.

105,550

linia wys. napicia podwodny etylenu zk.

107,700
P

miasto Lubostro - zabytkowy paac, park, restauracja, koncerty, noclegi

109,790

most drogowy, stalowy Lubostro ? nin, abiszyn

109,830

linia wys. napicia gazowy, podwodny zk.

109,900

linia wys. napicia wiatowodowy podwodny zk.

110,570

linia wys. napicia E

110,700

nitka podwodna kanalizacji sanitarnej zk.

113,315
linia wys. napicia E
115,000
P

wylot wody deszczowej

115,725

wlot do kanau jazowego RZGW

116,070

linia wys. napicia Enn

116,080
miasto abiszyn
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m
Dugo
Szeroko
116,080

luza. nr 2 abiszyn

42,00
4,93

luza komorowa, napd rczny, spad 2,39 m

wodowskaz grny
?O? = 70,590 Kr

maks. 74,92ekspl. 74,48 min. 74,37

wodowskaz dolny
?O? = 70,590 Kr
maks. 72,33 ekspl. 72,09 min. 72,06
116,080
L

siedziba NW abiszyn

116,080

most drogowy elbetowy z podwieszonymi mediami

116,120

linia wys. napicia Tf.

116,120
L

wylot rw melioracyjny

116,130
jaz zastawkowy RZGW
Jaz trzyprzsowy
116,506

linia wys. napicia En

116,400

jaz zastawkowy myna abiszyn

116,515

linia wys. napicia E

116,720

most drogowy miejski z podwieszonymi mediami

w budowie
116,800

linia wys. napicia E

116,900
P

wylot z kanau jazowego

116,950

most drogowy elbetowy abiszyn ? Szubin

117,020

linia wys. napicia Tf. ? podwodny zk.

117,040

linia wys. napicia Tf. ? podwodny zk.

117,880
L

ujcie kolektora oczyszczalni ciekw m. abiszyn

117,860

linia wys. napicia En

118,145

linia wys. napicia En

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
118,840

most drogowy elbetowy Pako (abiszyn) ? Bydgoszcz ( Brzoza ) z podwieszonymi mediami

119,290

linia wys. napicia E

121,550

wlot na kana jazowy RZGW

Kana Grnonotecki od km 121,60 do km 146,60

Kana sztuczny czcy rzek Note Grn z Kanaem Bydgoskim zaliczony do kl. I a drogi wodnej.
Posiada sze luz eglugowych - komorowych. Szlak eglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szeroko szlaku wynosi od 15 do 20 m.Gboko wody w kanale waha si od 0,80 do 1,20 m w zalenoci
od poziomu pitrzenia.
okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

121,600
Kana Grnonotecki

km 121,60 ? 146,60 zk.

121,600
P

ujcie wodyna Kana Nowonotecki z jazem zastawkowym

121,650
P
ujcie wody Smolno
121,760

linia wys. napicia Enn? elektrowni wodnej

linia wys. napicia Enn

121,780

luza. nr 3 Antoniewo

42,00
5,01

luza komorowa, napd rczny, spad 1,58 m

wodowskaz grny
?O? = 68,790 Kr

maks. 72,15 ekspl. 71,96 min. 71,93

wodowskaz dolny
?O? = 68,790 Kr

maks. 70,55 ekspl. 70,38 min. 70,20

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
121,780
Jaz zastawkowy RZGW
Jaz trzyprzsowy
121,870

wylot z kanau jazowego RZGW

122,500

linia wys. napicia E

122,740

most drogowy elbetowy

123,510

linia wys. napicia Enn

123,870

linia wys. napicia En

124,550

wlot do kanau jazowego RZGW

124,650
P

ujcie wody Przyk - zastawka

124,650
L

ujcie wody Rzywno - zastawka

124,770
Jaz zastawkowy RZGW
Jaz trzyprzsowy
125,050

linia wys. napicia E

125,080

linia wys. napicia Enn

125,090

luza. nr 4 Frydrychowo

42,00
5,00

luza komorowa, napd rczny, spad 3,02 m

wodowskaz grny
?O? = 65,830 Kr
maks. 70,45 ekspl. 70,33 min. 70,15
wodowskaz dolny
?O? = 65,830 Kr

maks. 67,51 ekspl. 67,31 min. 67,29

125,350

wylot z kanau jazowego RZGW

127,000
Granica NW abiszyn i Lisi Ogon
127,900
P

ujcie rw melioracyjny

130,080
P

Dbinek-Jaz gwny zastawkowy

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
130,180
Dbinek- luza. nr 5 -Dbinek Pd
42,0
5,0

luza komorowa, napd rczny, spad 1,73 m

g ?0?=63,27 m nprom Kr (max. 414, ex 399, min. 397)

d ?0?=63,27 m nprom Kr

(max. 253, ex 225, min. 151)

130,530
P

ujcie rz Stara Note Rynarzewska

130,790

linia wys. napicia Enn

130,790
Dbinek- luza. nr 6 - Dbinek Pn
42,0
5,0

luza komorowa, napd rczny, spad 0,83 m

g ?0?=63,094 m nprom Kr (max. 271, ex 243, min. 169)

d ?0?=63,094 m nprom Kr (max. 181, ex 160, min.149)

130,780
most drogowy nad luz nr 6
131,200
P

ujcie rowu zasilajcego

132,500
P

ujcie rw melioracyjny

133,700

linia wys. napicia Ewn

133,800
L

ujcie rw melioracyjny

135,200
L

ujcie rw melioracyjny

136,500
L
ujcie rw melioracyjny (przelew)
136,580
L
Kruszyn-Jaz powodziowy zastawkowy
136,580
zk.
136,600
L

ujcie rw melioracyjny

136,950

most Kruszyn- most drogowy na trasie Bydgoszcz-Pozna

137,050

linia wys. napicia Tf.

137,100
zk.
137,450

most kolejowy na trasie Bydgoszcz-Kcynia

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
139,000

linia wys. napicia En

139,400
P
Murowaniec- zrzut wd popucznych
142,340

most w ochowie- most drogowy na trasie ochowo-Murowaniec

142,350

linia wys. napicia Tf.

142,660

linia wys. napicia Tf.

143,000

linia wys. napicia En

144,360

most w ochowie-most drogowy na trasie Bydgoszcz-Nako

144,370

linia wys. napicia Tf.

144,400

linia wys. napicia Enn

144,400

linia wys. napicia Tf.

144,970

linia wys. napicia Tf.

144,980

linia wys. napicia Enn

144,980
L

ochowo-Jaz zastawkowy

144,980

luza. nr 7 - ochowo

42,0
5,0

luza komorowa, napd rczny, spad 3,10 m

g ?0?=59,948 m nprom Kr

(max. 480, ex 460, min. 439)

d ?0?=59,948 m nprom Kr (max. 180, ex 150, min. 150)

144,980

most drogowy nad luz nr 7

144,980

Przejcie kablowe nad gow doln l. nr 7 ? linia wys. napicia Enn

145,000

linia wys. napicia Enn

145,150
L

miasto ochowo- siedziba NW Lisi Ogon

145,240

linia wys. napicia En

145,300

linia wys. napicia Enn

145,350
L

Lisi Ogon- Jaz zastawkowy

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczce wodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
145,350

luza. nr 8 - Lisi Ogon

42,0
5,0
luza komorowa, napd rczny, spad 3,17 m

g?0?=56,933 m nprom Kr (max. 482, ex 452, min. 452)

d?0?=56,764 m nprom Kr (max. 192, ex 152, min. 152)

145,350

linia wys. napicia Enn

145,900

ujcie rw melioracyjny

146,600

ujcie Kanau Grnonoteckiego do Kanau Bydgoskiego w km 23,20.

Poprawiane: środa, 26 października 2011 13:02
Piotr

Piotr

Instruktor eglarstwa, uczestnik niezliczonych rejsw morskich i rdldowych, z zawodu inynier

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Piotr

Zobacz także

Więcej z tej kategorii: « Kana Bydgoski i Note dolna od 38,9km do 176.2km - kilometra - Wielka Ptla Wielkopolski Rzeka Note Dolna swobodnie pynca - nieskanalizowana od km 176,2 do km 226,1 - locja - Wielka Ptla Wielkopolski »

1 Komentarz