poniedziałek, 07 lutego 2011 04:51
Oceń artykuł
(2 głosów)

Kanał Bydgoski i Noteć dolna od 38,9km do 176.2km - kilometraż - Wielka Pętla Wielkopolski

Opis sporządzony na podstawie własnych notatek

 

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość

Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 38,9

Kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne - rz. Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry) zaliczony do II kl. drogi wodnej.
Posiada sześć śluz żeglugownych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szerokość szlaku wynosi od 28 do 30m. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,60 do 2,00 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

12,500
L

rz. Brda skanalizowana, siedziba Inspektoratu w Bydgoszczy

14,400

Początek Kanału Bydgoskiego

14,600
most kolejowy
14,800

most (kładka na dolnej głowie śluzy Okole)

14,800
śluza. nr 3 - Okole
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,58m g"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04) d"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 36,59 ex 35,88 min 35,50)

15,040

linia wys. napięcia Eśn

15,040
Ciepłociąg
15,100

most drogowy prz ul. Grunwaldzkiej

15,270

linia wys. napięcia Enn

15,270

linia wys. napięcia Enn

15,730

most kolejowy na trasie Kutno - Piła

15,750

most drogowy przy ul. Mińskiej

15,760

linia wys. napięcia Tf

15,970

most (kładka na dolnej głowie śluzy Czyżkówko)

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
15,970

śluza. nr 4 - Czyżkówko

57,4
9,6

śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,52m g"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62) d"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04)

16,350
Wodociąg
16,550

linia wys. napięcia Enn

16,650
Gazociąg
17,000

linia wys. napięcia Eśn

17,670

linia wys. napięcia Tf

18,300

Rurociąg, kładka dla pieszych

18,480

linia wys. napięcia Eśn

18,500

linia wys. napięcia Eśn

18,740

ujście odprowadzenie wód i ścieków

z dzielnicy Osowa Góra

18,760

linia wys. napięcia Ewn

19,150

Przejście nadwodne -kanalizacja

19,440

ujście odprowadzenie wód i ścieków

z dzielnicy Osowa Góra

19,670

linia wys. napięcia Eśn

19,740

linia wys. napięcia Eśn

19,780

ujście odprowadzenie ścieków

z oczyszczalni ścieków Osowa Góra

19,800

linia wys. napięcia Eśn

19,830

linia wys. napięcia Eśn

19,880

linia wys. napięcia Eśn

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
19,920

ujście odprowadzenie wód i ścieków

kanalizacja dzielnicy Osowa Góra

19,950

most drogowy (na głowie śl. Prądy)

20,000
śluza. nr 5 - Prądy
57,4
9,6

śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,82m g"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53 ) d"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62)

20,810

most drogowy , przy obwodnicy Bydgoszczy

20,970

most drogowy (na dolnej głowie śluzy Osowa Góra)

20,970

śluza. nr 6 - Osowa Góra

57,4
9,6

śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,55m g"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 58,66 ex 58,35 min 58,23) d"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53)

22,880
most droga rolnicza
23,200
L

ujście Kanału Górnonoteckiego

23,200

Granica NW Czyżkówko - Nakło - Lisi Ogon

26,000
P
miasto Zielonczyn
27,000
P

miasto Strzelewo Kol.

28,000
L
miasto Niedola
30,150
P
ujęcie wodyMinikowo
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
31,000
P
miasto śluzaesin
31,500
L
miasto Gorzeń
31,500

most drogowy Gorzeń-śluzaesin

most żelbetowy 1-przęsłowy

31,920
L

ujęcie wodyrów dopływowy

32,560
L

ujęcie wodyrów dopływowy

32,800
P

ujęcie wodyrów dopływowy

33,150
L

ujęcie wodyrów dopływowy

34,050
L

Przepompownia Potulice

35,000

Granica powiatów Bydgoszcz - Nakło

36,230
L

ujęcie wodyrów dopływowy cukrowni Nakło

36,850

linia wys. napięcia Ewn

36,950
L

ujęcie wodyrów dopływowy

do stawów Chobielin
36,980
P

Jaz ulgowy Józefinki

Jaz zastawkowy, dwa otwory

37,100
L

ujęcie wodyrów dopływowy

37,200

śluza. nr 7 - Józefinki wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl komorowa, napęd ręczny, spad 1,83 m "0" 54,07 m nprom (max 459 ex 428) "0" 54,05 m nprom (max 260 ex 247)

37,200
most drogowy Nakło - Występ
38,200
L

ujęcie wodyrów dopływowy

38,400
L

ujęcie wodyrów dopływowy

38,700
L

ujęcie wodyrów dopływowy

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
38,900

śluza. nr 8 - Nakło Wschód wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,91 m "0" 52,10 m nprom (max 455 ex 444) "0" 52,09 m nprom (max 277 ex 254)

38,900

Koniec Kanału Bydgoskiego

Rzeka Noteć dolna od km 38,9 km 176.2

Rzeka skanalizowanazaliczona do kl. I bdrogi wodnej. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi.
Posiada czternaście śluz żeglugowych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szerokość szlaku wynosi od 25 do 30 m. Głębokości tranzytowe wahają się od 1,20 do 1,60 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

39,100
L

ujście rz. St. Noteć Rynarzewska

39,250
P

ujście kanału ulgowego

39,300

linia wys. napięcia Ewn

39,500
P

ujście rów melioracyjny

39,550

linia wys. napięcia Ewn

39,590
P

ujście rów melioracyjny

39,800
L

PŻ - Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

39,900

most drogowy Nakło - Kcynia

39,950
P

ujście rz. śluzaeski

39,980
P
ujście kanalizacji
40,000
P

miasto Nakło i siedziba NW Nakło

40,000

linia wys. napięcia Ewn

40,500

linia wys. napięcia Ewn

40,700
P

ujście rów melioracyjny

40,900

most kolejowy Nakło - Kcynia

41,000

linia wys. napięcia Ewn

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
41,400
PŻprzy młynie
42,300
P

ujęcie wodyrów nawadniający

42,700

śluza. nr 9 - Nakło Zachód wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,72 m "0" 53,23 m nprom (max 157 ex 139) "0" 49,43 m nprom (max 287 ex 247)

42,700
P
Jaz południowy

Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek

42,700
P
Jaz północny

Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek

42,800
P

ujście rów melioracyjny

43,000
P

ujście kanalizacji miejskiej

43,000
L

ujście rów melioracyjny

43,000

linia wys. napięcia Ewn

44,500
P

ujście rowu z oczyszczalni biol.

45,500
L

ujście rów melioracyjny

46,000
P

ujście rów melioracyjny

47,000
L
miasto Polichno
49,500
L

ujście rów melioracyjny

50,400
L

ujście cieku Rów Młyński

53,400

śluza. nr 10 - Gromadno wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,6

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,08 m "0" 46,79 m nprom (max 505 ex 481) "0" 46,42 m nprom (max 323 ex 275)

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
53,400
Jaz północny

Jaz zastawkowy, 6 zastawek

53,400
Jaz południowy

Jaz zastawkowy, 6 zastawek

53,400

most drogowy Samostrzel - Gromadno

54,600
P
ujście rz. Rokitki
55,000
L

ujście rów melioracyjny

57,000
P
ujście rz. Łobzonki
57,600
P
miasto Żelazno
57,700
L

ujście rów melioracyjny

58,900
P

ujście rów melioracyjny

61,700
P

ujście rów melioracyjny

61,950

linia wys. napięcia Ewn

62,100

most drogowy Osiek - Smogulec

62,150
P
pomost do cumowania
PZW
62,430
L

ujście rowu spustowego

spust ze stawów rybnych

62,460
L

ujście rowu spustowego

spust ze stawów rybnych

62,500
L

ujście rowu spustowego

spust ze stawów rybnych

63,400
L

ujście rz. Kcynikanka

68,200

śluza. nr 11 - Krostkowo wodowskaz górny wodowskaz dolny

57,4
9,1

śl. komorowa, napęd ręczny, spad 0,43 m "0" 46,75 m nprom (max 308 ex 274) "0" 46,42 m nprom (max 291 ex 231)

68,200
Jaz iglicowy
68,500

linia wys. napięcia Ewn

70,000
P
miasto Heliodorowo
70,000

Granica NW Nakło i NW Ujście

70,350
L

ujście rów melioracyjny

70,350
P

ujście rów melioracyjny

71,350
P

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
71,800
L

ujście rów melioracyjny

72,050
P

ujście rów melioracyjny

72,150
P

ujście rów melioracyjny

72,580
P

ujście rów melioracyjny

72,820
L

ujście rów melioracyjny

72,880
P

ujście rów melioracyjny

72,980
P

ujście rów melioracyjny

73,050
P

ujście rów melioracyjny

73,080
P

ujście rów melioracyjny

73,150
P

ujście rów melioracyjny

73,270
P

ujście rów melioracyjny

73,320
P

ujście rów melioracyjny

73,450
P

ujście rów melioracyjny

73,500
P

ujście rów melioracyjny

73,620
P

ujście rów melioracyjny

73,640
P

ujście rów melioracyjny

73,700
P

ujście rów melioracyjny

73,760
P

ujście rów melioracyjny

73,850
P

ujście rów melioracyjny

73,920
P

ujście rów melioracyjny

73,960
P

ujście rów melioracyjny

74,000
P

ujście rów melioracyjny

74,050
P

ujście rów melioracyjny

74,200
L

ujście rów melioracyjny

74,300
P

ujście rów melioracyjny

74,350
P

ujście rów melioracyjny

74,460
P

ujście rów melioracyjny

74,590
P

ujście rów melioracyjny

74,700
P

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
74,800
P

ujście rów melioracyjny

74,850
P

ujście rów melioracyjny

74,900
P

ujście rów melioracyjny

74,980
P

ujście rów melioracyjny

75,080
P

ujście rów melioracyjny

75,200
P

ujście rów melioracyjny

75,26,
P

ujście rów melioracyjny

75,750
P

ujście rów melioracyjny

75,950
L

ujście rów melioracyjny

76,050
P

ujście rów melioracyjny

76,090
most drogowy na trasie Szamocin-Białośliwie

most konstr.żelbet.5 przęsł.

76,090
P

Wodowskaz Białośliwie

‘’0’’ =46,66 m Kr; SW=176cm; WWŻ= 244 cm

76,100

linia wys. napięcia Ewn

76,450
L

ujście rów melioracyjny

76,470
P
miasto Dworzakowo
76,560
P

ujście rów melioracyjny

76,600
P

ujście rów melioracyjny

76,680
P

ujście rów melioracyjny

76,720
P

ujście rów melioracyjny

76,630
P

ujście rów melioracyjny

76,800
P

ujście rów melioracyjny

76,800
P

ujście rów melioracyjny

76,930
L
miasto Szamocin
77,450
P

ujście rów melioracyjny

77,750
P

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
77,900
P

ujście rów melioracyjny

78,050
P

ujście rów melioracyjny

78,150
L

ujście rów melioracyjny

78,200
P

ujście rów melioracyjny

78,280
P

ujście rów melioracyjny

78,370
P

ujście rów melioracyjny

78,400
P

ujście rów melioracyjny

78,500
P

ujście rów melioracyjny

78,660
P

ujście rów melioracyjny

78,700
P

ujście rów melioracyjny

78,730
P

ujście rów melioracyjny

78,750
P

ujście rów melioracyjny

78,750
L

ujście rów melioracyjny

78,880
L

ujście rów melioracyjny

78,920
P

ujście rów melioracyjny

78,920
P

ujście rów melioracyjny

78,980
P

ujście rów melioracyjny

79,150
P

ujście rów melioracyjny

79,200
P

ujście rów melioracyjny

79,400
P

ujście rów melioracyjny

79,500
P

ujście rów melioracyjny

79,590
P

ujście rów melioracyjny

79,820
L

ujście rów melioracyjny

79,980
L

ujście rów melioracyjny

80,120
P

ujście rów melioracyjny

80,150
P

ujście rów melioracyjny

80,200
L

ujście rów melioracyjny

80,250
P

ujście rów melioracyjny

80,400
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
80,400
P

ujście rów melioracyjny

80,450
P

ujście rów melioracyjny

80,550
P

ujście rów melioracyjny

80,550
L

ujście rów melioracyjny

80,600
P

ujście rów melioracyjny

80,680
P

ujście rów melioracyjny

80,720
P

ujście rów melioracyjny

80,780
P

ujście rów melioracyjny

80,800
P

ujście rów melioracyjny

80,800
L

ujście rów melioracyjny

80,800
L

ujście rów melioracyjny

80,920
L
miasto Antoniny
80,990
P

ujście rów melioracyjny

81,000
P

ujście rów melioracyjny

81,080
L

ujście rów melioracyjny

81,100
L

ujście rów melioracyjny

81,150
L

ujście rów melioracyjny

81,150
P

ujście rów melioracyjny

81,200
L

ujście rów melioracyjny

81,250
P

ujście rów melioracyjny

81,300
P

ujście rów melioracyjny

81,530
P

ujście rów melioracyjny

81,550
P

ujście rów melioracyjny

81,580
P

ujście rów melioracyjny

81,580
L

ujście rów melioracyjny

81,650
P

ujście rów melioracyjny

81,880
P

ujście rów melioracyjny

81,880
L

ujście rów melioracyjny

81,910
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
81,910
L

ujście rów melioracyjny

81,970
P

ujście rów melioracyjny

81,990
P

ujście rów melioracyjny

82,000
L

ujście rów melioracyjny

82,120
L

ujście rów melioracyjny

82,260
P

ujście rów melioracyjny

82,300
P

ujście rów melioracyjny

82,350
P

ujście rów melioracyjny

82,400
P

ujście rów melioracyjny

82,450
P

ujście rów melioracyjny

82,500
P

ujście rów melioracyjny

82,550
P

ujście rów melioracyjny

82,580
P

ujście rów melioracyjny

82,600
P

ujście rów melioracyjny

82,630
P

ujście rów melioracyjny

82,650
P

ujście rów melioracyjny

82,680
P

ujście rów melioracyjny

82,700
P

ujście rów melioracyjny

82,720
P

ujście rów melioracyjny

82,740
P

ujście rów melioracyjny

82,750
L

ujście rów melioracyjny

82,770
P

ujście rów melioracyjny

82,800
P

ujście rów melioracyjny

82,800
P

ujście rów melioracyjny

82,830
L

ujście rów melioracyjny

82,850
P

ujście rów melioracyjny

82,880
P

ujście rów melioracyjny

83,110
P

ujście rów melioracyjny

83,260
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
83,350
P

ujście rów melioracyjny

83,830
L

ujście rów melioracyjny

84,150
L

ujście rów melioracyjny

84,230
L

ujście rów melioracyjny

84,310
P

ujście rów melioracyjny

84,500
L

ujście rów melioracyjny

85,150
P
miasto Miasteczko
85,610
P

ujście rów melioracyjny

86,100
P

ujście rów melioracyjny

86,300
P

ujście rów melioracyjny

86,800
L

ujście rów melioracyjny

87,150
P

ujście rów melioracyjny

88,000
P

ujście rów melioracyjny

88,000
P

ujście rów melioracyjny

88,400
L

ujście rów melioracyjny

88,400
L

ujście rów melioracyjny

88,600
P

ujście rów melioracyjny

88,610
P

ujście rów melioracyjny

89,200
P

ujście rów melioracyjny

89,250
L

ujście rów melioracyjny

89,900
P

ujście rów melioracyjny

90,350
P

ujście rów melioracyjny

90,400
P

ujście rów melioracyjny

90,600
P

ujście rów melioracyjny

91,150
P

ujście rów melioracyjny

91,200
P

ujście rów melioracyjny

91,250
P

ujście rów melioracyjny

91,300
P

ujście rów melioracyjny

91,350
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
91,400
P

ujście rów melioracyjny

91,700
P

ujście rów melioracyjny

91,800
P

ujście rów melioracyjny

92,300
P

ujście rów melioracyjny

92,400
L

ujście rów melioracyjny

92,600
P

ujście rów melioracyjny

92,650
P

ujście rów melioracyjny

92,800
L

ujście rów melioracyjny

92,980
P

ujście rów melioracyjny

93,280
P

ujście rów melioracyjny

93,850
L

ujście rów melioracyjny

93,900
P

ujście rów melioracyjny

94,050
L

ujście rów melioracyjny

94,100
L

ujście rów melioracyjny

94,550
L

ujście rów melioracyjny

94,680
L

ujście rów melioracyjny

94,700
P

ujście rów melioracyjny

94,800
L
miasto Milcz
94,800

most drogowy na trasie Milcz-Kaczory

most żelbet. 5 przęsł.

95,080

linia wys. napięcia Ewn

95,100

linia wys. napięcia Ewn

95,450
P

ujście rów melioracyjny

95,500
P

ujście rów melioracyjny

95,650
L

ujście rów melioracyjny

95,800
P

ujście rów melioracyjny

96,100
P

ujście rów melioracyjny

96,300
L

ujście rów melioracyjny

96,400
P

ujście rów melioracyjny

96,400
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
96,460
P

ujście rów melioracyjny

96,500
P

ujście rów melioracyjny

96,500
P

ujście rów melioracyjny

96,550
L

ujście rów melioracyjny

96,580
P

ujście rów melioracyjny

96,600
P

ujście rów melioracyjny

96,800
L

ujście rów melioracyjny

96,800
L

ujście rów melioracyjny

96,900
P

ujście rów melioracyjny

96,950
P

ujście rów melioracyjny

96,950
P

ujście rów melioracyjny

96,100
L

ujście rów melioracyjny

97,000
L

ujście rów melioracyjny

97,200
P

ujście rów melioracyjny

97,200
L

ujście rów melioracyjny

97,500
L

ujście rów melioracyjny

97,600
P

ujście rów melioracyjny

97,600
P
miasto Dziembowo
97,600

most kolejowy na trasie Poznań-Piła

most konstr. stal. l przęsłowy

97,700
P

ujście rów melioracyjny

97,800
L

ujście rów melioracyjny

98,000
P

ujście rów melioracyjny

98,000
L

ujście rów melioracyjny

98,050
L

ujście rów melioracyjny

98,100
L

ujście rów melioracyjny

98,100
L

ujście rów melioracyjny

98,150
P

ujście rów melioracyjny

98,200
L

ujście rów melioracyjny

98,250
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
98,250
P

ujście rów melioracyjny

98,300
P

ujście rów melioracyjny

98,500
L

ujście rów melioracyjny

98,550
P

ujście rów melioracyjny

98,600
L

ujście rów melioracyjny

98,700
P

ujście rów melioracyjny

98,750
P

ujście rów melioracyjny

98,780
P

ujście rów melioracyjny

98,780
P

ujście rów melioracyjny

98,800
L

ujście rów melioracyjny

98,900
L

ujście rów melioracyjny

99,000
L

ujście rów melioracyjny

99,000
L

ujście rów melioracyjny

99,500
P

ujście rów melioracyjny

99,700
L

ujście rów melioracyjny

99,750
P

ujście rów melioracyjny

99,800
L

ujście rów melioracyjny

99,800

linia wys. napięcia Ewn

99,850
P

ujście rów melioracyjny

99,900
L

ujście rów melioracyjny

100,000
L

ujście rów melioracyjny

100,000
L

ujście rów melioracyjny

100,130
P

ujście rów melioracyjny

100,150

linia wys. napięcia Ewn

100,200
L

ujście rów melioracyjny

100,400
L

ujście rów melioracyjny

100,450
P

ujście rów melioracyjny

100,500
L

ujście rów melioracyjny

100,500
P
miasto Nietuszkowo
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
100,550
L

ujście rów melioracyjny

100,700
P

ujście rów melioracyjny

100,800
P

ujście rów melioracyjny

100,850
P

ujście rów melioracyjny

100,850
L

ujście rów melioracyjny

100,900
L

ujście rów melioracyjny

100,950
P

ujście rów melioracyjny

101,000
P

ujście rów melioracyjny

101,100
P

ujście rów melioracyjny

101,200
P

ujście rów melioracyjny

101,250
P

ujście rów melioracyjny

101,300
P

ujście rów melioracyjny

101,500
P

ujście rów melioracyjny

101,600
L

ujście rów melioracyjny

101,600
L

ujście rów melioracyjny

101,650
P

ujście rów melioracyjny

101,700
L

ujście rów melioracyjny

101,730
P

ujście rów melioracyjny

101,800
P

ujście rów melioracyjny

101,900
P

ujście rów melioracyjny

101,900
P

ujście rów melioracyjny

102,000
L

ujście rów melioracyjny

102,050
P

ujście rów melioracyjny

102,100
P

ujście rów melioracyjny

102,150
P

ujście rów melioracyjny

102,200
P

ujście rów melioracyjny

102,600
P

ujście rów melioracyjny

103,400
P

ujście rów melioracyjny

103,420
P

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
103,900
P

ujście rów melioracyjny

104,100
P

ujście rów melioracyjny

104,150
P

ujście rów melioracyjny

104,250
P

ujście rów melioracyjny

104,300
P

ujście rów melioracyjny

104,360
P

ujście rów melioracyjny

104,400
P

ujście rów melioracyjny

104,450
P

ujście rów melioracyjny

104,550
P

ujście rów melioracyjny

104,800
P

ujście rów melioracyjny

105,250
P

ujście rów melioracyjny

105,360
L

ujście kanału miejskiego otwartego

zrzut ścieków deszczowych

105,440

linia wys. napięcia Ewn

105,800

most drogowy w Ujściu

most żelbetonowy 3 przęsłowy ciąg drogi kraj. nr. 11

105,800
P
Wodowskaz – Ujście

‘’0’’ = 45.46 m Kr SW=265cm WWŻ=325cm

105,800

siedziba NW - Ujście

105,850
L
pomost do cumowania
UMiG - Ujście
106,000
miasto Ujście
106,100
P
ujście rz. Gwda
106,200

linia wys. napięcia Ewn

106,250
P
Kanał portowy

Wjazd do portu żeglugi bydgoskiej

106,350

linia wys. napięcia Ewn

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
106,400
L
nabrzeże

Nabrzeże załadunkowe Huty szkła w Ujściu

106,600

most kolejowy (Bzowo Goraj - Piła)

most stalowy 3 przęsłowy.

106,610
P
Zrzut ścieków

Zrzut wody z oczyszczalni w Ujściu.

106,750
L
ujęcie wody

Ujęcie wody dla huty szkła w Ujściu.

106,750

linia wys. napięcia Tf.

108,100
L
Odnoga wodna
109,100
L
miasto Mirosław
109,370
P

ujście rów melioracyjny

109,600
Pd Ewn
109,840
L

ujście rów melioracyjny

111,080
L

ujście rów melioracyjny

111,150
P

ujście rów melioracyjny

111,860
P
miasto Stobno
111,860

śluza. nr 12 - Nowe

57,4
9,6

śl. komorowa, spad 1,71 m;napęd ręczny

L
Wodowskaz górny

‘’0’’ = 44,56 m Kr SW=304cm WWŻ=350cm

Wodowskaz dolny

‘’0’’ = 44,66 m Kr SW=123cm WWŻ=214cm

111,860
P
Jaz

Jaz zastawkowy l przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przęsła upustowe o szer. po 7,96 m

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
111,860

linia wys. napięcia Ewn

111,910
L

ujście rów melioracyjny

112,280
P

ujście rów melioracyjny

112,600
P

ujście rów melioracyjny

112,980
L

ujście rów melioracyjny

113,670
P

ujście rów melioracyjny

116,690
L

ujście rów melioracyjny

116,790
L

ujście rów melioracyjny

116,850
L
ujęcie wody

Ujęcie wody dla żwirowni w Walkowicach

116,880
L

ujście rów melioracyjny

116,970
P

ujście rów melioracyjny

117,470
P

ujście rów melioracyjny

117,700
L
miasto Biała
117,730
L
miasto Walkowice
117,730
L

śluza. nr 13 - Walkowice

57,4
9,6

śl. komorowa, spad 1,42 m, napęd ręczny

Wodowskaz górny

‘’0’’ = 43,15 m Kr SW=246cm WWŻ=330cm

Wodowskaz dolny

‘’0’’ = 42,85 m Kr SW=134cm WWŻ=215cm

117,730
P
Jaz

jaz zastawkowy l przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przęsła upustowe po 7,96 m

117,780

linia wys. napięcia Ewn

117,790

linia wys. napięcia Ewn

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
117,800
L

ujście rów melioracyjny

117,850
P

ujście rów melioracyjny

118,700
P

ujście rów melioracyjny

118,720
L

ujście rów melioracyjny

119,600
prom

Prom górnolin. ład. 10,0 ton

119,610
P

ujście rów melioracyjny

119,620
P
miasto Radolin
119,980
L
Odnoga wodna
120,300
P

ujście rów melioracyjny

121,000
L

miasto Romanowo-Górne

121,180
P

ujście rów melioracyjny

122,030
P

ujście rów melioracyjny

122,190
L

ujście rów melioracyjny

122,460
L

ujście rów melioracyjny

122,500
P

ujście rów melioracyjny

122,660
L

śluza. nr 14 - Romanowo

57,4
9,6

śl. komorowa, spad 1,29 m,napęd ręczny

Wodowskaz górny
‘’0’’ = 41,39mKr SW=242cm WWŻ=316cm
Wodowskaz dolny
‘’0’’ = 41,43mKr SW=109cm WWŻ=204cm
122,660
P
Jaz

jaz zastawkowy l przęsło żeglug. szer.10,0 m, 2 przęsła przepustowe szer. po 7,96 m

122,740

linia wys. napięcia Ewn

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
122,770

linia wys. napięcia Ewn.

122,830
P

ujście rów melioracyjny

123,000

Granica NW Ujście i Lipica

123,030
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

124,000
L

miasto Romanowo Górne

124,700
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

126,500
L

miasto Romanowo Dolne

126,750
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

127,000
P
miasto Kuźnica
127,350
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

127,650
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

128,330
L

śluza. nr 15 – Lipica

57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,41 m

Wodowskaz górny
„O” =39,65 m nprom
Max – 344 cm, Eks – 255 cm
Wodowskaz dolny

„O” = 39,803 m nprom

Max – 200 cm, Eks – 99 cm
128,330
P
Jaz

Zastawkowy, trzyprzęsłowy

128,400

linia wys. napięcia Enn

128,430

linia wys. napięcia EnnTf.

128,600
P
Odnoga wodna

Ujście rowu odsiąkowego

128,920
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście Kanału Rudnica

129,100
L

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście Kanału Romanowo

129,900
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
130,600

linia wys. napięcia Ewn

130,700
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

130,000

linia wys. napięcia Ewn

śluzka wałowa, wpustowa

131,800
L

Oświetlone miejsce rekreacyjne / biwakowe

131,890
L

ujście rów melioracyjny

131,960

linia wys. napięcia Eśn

131,980

mostdrogowy w Czarnkowie

131,980
L
Wodowskaz Czarnków
„O” = 38,31 m nprom
Eks. – 229 cm
Al.. – 304 cm
131,990

linia wys. napięcia Enn

132,000
L
Limnigraf
IMiGW
132,000
miasto Czarnków
132,100
L
Basen portowy

Urząd Miasta w Czarnkowie

pow. 2525 m2
132,200
L
Basen portowy

Stocznie Śródlądowe Żeglugi Bydgoskiejpow. 1,83 ha

133,070
L

ujście kolektora ściekowego

Miejska Kanalizacja i Wodociągi

Czarnków
133,990
L

ujście ścieku miejskiego

134,250
L

ujęcie wody przemysłowej

„Ekopłyta”Czarnków
134,350
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

134,550
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

134,900
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

135,000
P
miasto Zofiewo
Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
136,21
P

śluza. nr 16 -Pianówka

57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,55 m

Wodowskaz górny
„O” = 37,55 m nprom
Max – 375 cm, Eks – 283 cm
Wodowskaz dolny
„O” = 37,53 m nprom

Max –225 cm, Eks – 130 cm

136,210
L
Jaz

Zastawkowy, trzyprzęsłowy

136,260
L

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście rowu odsiąkowego,

136,280

linia wys. napięcia Enn

136,400
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście rowu odsiąkowego

136,850
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

136,950

linia wys. napięcia Enn

136,200
L
ujście strumyka
137,300
L
miasto Pianówka
138,400
L
miasto Góra
139,800
P
Odnoga wodna
140,900
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

141,240
prom

prom na uwięzi, górnolinowy; Rejon Dróg Wojewódzkich Czarnków

141,240
L
miasto Ciszkowo
141,900
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

143,050
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

143,120

linia wys. napięcia Tf.

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
143,140
L

śluza. nr 17 -Mikołajewo

57,40
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,30 m

Wodowskaz górny
„O” = 35,53 m nprom
Max – 359 cm, Eks – 269 cm
Wodowskaz dolny
„O” = 35,55 m nprom
Max – 200 cm, Eks – 137 cm
143,140
P
Jaz

Zastawkowy, trzyprzęsłowy

143,180
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście rowu odsiąkowego

143,210

linia wys. napięcia Enn

143,300
L

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście rowu odsiąkowego

143,550

linia wys. napięcia Eśn

143,600
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście kanału Stara Noteć

144,400
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście kanału melioracyjnego
144,850
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

145,000
P
miasto Jędrzejewo
145,850
L
Odnoga wodna
147,000
L
miasto Gulcz
147,450
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

147,650
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

148,200
P

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
148,400
L

ujście rów melioracyjny

śluzka wałowa, wpustowa

148,840
P

śluza. nr 18 – Rosko

57,50
9,60

śluza. komorowa, napęd ręczny, spad 1,46 m

Wodowskaz górny
„O” = 33,99 m nprom
Max – 325 cm, Eks – 267 cm
Wodowskaz dolny
„O” = 33,99 m nprom

Max –221 cm, Eks – 121 cm

148,840
L
Jaz

Zastawkowy, trzyprzęsłowy

148,840
P
Siedziba NW Lipica
148,880

linia wys. napięcia Tf.

148,910

linia wys. napięcia Enn

148,930
P

ujście rów melioracyjny

Ujście rowu odsiąkowego

149,500
L

ujście rz. Gulczanka

149,800
P

ujście rów melioracyjny

śluzka, ujście kanału melioracyjnego

150,000

Granica NW Lipica i Wieleń

150,000
P
miasto Nowe Dwory
150,750
L
miasto Rosko
150,870
L

ujście rów melioracyjny

154,830
P

ujście rów melioracyjny

155,080
P
ujście m
155,310
L

ujście rów melioracyjny

155,470
L

ujście rów melioracyjny

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
155,530
P

ŚL. nr 19 - Wrzeszczyna

57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,53 m,łd g"0" 32,01 m nprom (max. 369, ex. 34,720) d"0" 32,00 m nprom (max.194, ex. 119)

155,530
L
Jaz Wrzeszczyna

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

155,580

linia wys. napięcia Enn

155,650
L

ujście rów melioracyjny

155,660
P

ujście rów melioracyjny

156,890
L

ujście rów melioracyjny

157,000
L
miasto Wrzeszczyna
157,750
L

ujście rów melioracyjny

158,000
P
miasto Folsztyn
159,490
P

ujście rów melioracyjny

161,070
P

ujście rów melioracyjny

161,110
L

ujście rów melioracyjny

161,180
P

ujście rów melioracyjny

161,370
L

ujście rów melioracyjny

161,500
P
ŚL. nr 20 - Wieleń
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,02 m, łd g"0" 29,92 m nprom (max. 352, ex. 282) d"0" 29,97 m nprom (max. 216, ex. 181)

161,500
L
Jaz Wieleń

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
161,550

linia wys. napięcia Enn

161,570
P

ujście rów melioracyjny

161,850
L

ujście rów melioracyjny

162,000
miasto Wieleń
162,100
P
siedziba NW Wieleń
łd
162,200

most drogowy w Wieleniu

most betonowy na przyczółkach

163,100

linia wys. napięcia Eśn

163,170
P

ujście rów melioracyjny

163,780
L

ujście rów melioracyjny

166,800

linia wys. napięcia Eśn

167,000
L
miasto Jaryń
167,710
P

ujście rów melioracyjny

168,570
L

ujście rów melioracyjny

169,200
P

ujście rów melioracyjny

169,950
P

ujście rów melioracyjny

169,800
zk.
169,960

linia wys. napięcia Tf.

podwodny
169,980

linia wys. napięcia Tf.

podwodny
170,220
L

ujście rów melioracyjny

170,380

most kolejowy na trasie Poznań-Krzyż

most stalowy na przyczółkach

170,450
zk.
170,470
P

ujście rów melioracyjny

170,500
L
miasto Drawski Młyn
170,970
P

śluza. nr 21 - Drawsko

57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,60 m, łd g"0" 28,498 m nprom (max. 297, ex. 269) d"0" 28,39 m nprom (max. 175, ex. 120)

Kilometraż
Brzeg

Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia

Śluzy

Uwagi dotyczącewodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.

Wymiary użyteczne m

Długość
Szerokość
170,970
L
Jaz Drawsko

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

170,970

linia wys. napięcia Enn

171,100

linia wys. napięcia Tf.

171,150
P

ujście rów melioracyjny

171,180
L

ujście rów melioracyjny

171,500
P
miasto Lubcz Wielki
171,530
P
ujścierz Molita
171,750

linia wys. napięcia Ewn

171,800

linia wys. napięcia Ewn

172,750

linia wys. napięcia Ewn

172,800

linia wys. napięcia Ewn

174,000
L
miasto Drawsko
174,050

most drogowy na trasie Drawsko-Krzyż

most betonowy dwuprzęsłowy

174,450
L

połączenie starorzecza z korytem

174,810
P

ujście rów melioracyjny

175,620
P

ujście rów melioracyjny

176,000
P
miastoKrzyż Wlkp.
176,200
P
śluza.nr 22 - Krzyż
57,4
9,6

śluza. komorowa,napęd ręczny, spad 1,64 m, łd g"0" 26,62 m nprom (max. 320, ex. 271) d"0" 26,61 m nprom (max. 204, ex. 108)

176,200
L
Jaz Krzyż

Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Poprawiane: poniedziałek, 07 lutego 2011 05:09
Piotr

Piotr

Instruktor żeglarstwa, uczestnik niezliczonych rejsów morskich i śródlądowych, z zawodu inżynier

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Piotr

Zobacz także

Więcej z tej kategorii: « Warta kilometraż od 0km do 406km - Wielka Pętla Wielkopolski Rzeka Noteć Górna od km 59.50 do km 121.60 - kilometraż/locja - Wielka Pętla Wielkopolski »

1 Komentarz