poniedziałek, 07 lutego 2011 04:51
Oceń artykuł
(2 głosów)

Opis sporzdzony na podstawie wasnych notatek

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko

Kana Bydgoski od km 14,4 do km 38,9

Kana sztuczny czcy dwa systemy wodne - rz. Brdy (dorzecze Wisy) i Noteci (dorzecze Odry) zaliczony do II kl. drogi wodnej.
Posiada sze luz eglugownych - komorowych. Szlak eglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szeroko szlaku wynosi od 28 do 30m. Gboko wody w kanale wynosi od 1,60 do 2,00 m w zalenoci od poziomu pitrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

12,500
L

rz. Brda skanalizowana, siedziba Inspektoratu w Bydgoszczy

14,400

Pocztek Kanau Bydgoskiego

14,600
most kolejowy
14,800

most (kadka na dolnej gowie luzy Okole)

14,800
luza. nr 3 - Okole
57,4
9,6

luza komorowa, napd elektryczny (awaryjny rczny), spad 7,58m g"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04) d"0" wodowskazu 33,28 m nprom (max 36,59 ex 35,88 min 35,50)

15,040

linia wys. napicia En

15,040
Ciepocig
15,100

most drogowy prz ul. Grunwaldzkiej

15,270

linia wys. napicia Enn

15,270

linia wys. napicia Enn

15,730

most kolejowy na trasie Kutno - Pia

15,750

most drogowy przy ul. Miskiej

15,760

linia wys. napicia Tf

15,970

most (kadka na dolnej gowie luzy Czykwko)

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
15,970

luza. nr 4 - Czykwko

57,4
9,6

luza komorowa, napd elektryczny (awaryjny rczny), spad 7,52m g"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62) d"0" wodowskazu 40,88 m nprom (max 43,56 ex 43,46 min 43,04)

16,350
Wodocig
16,550

linia wys. napicia Enn

16,650
Gazocig
17,000

linia wys. napicia En

17,670

linia wys. napicia Tf

18,300

Rurocig, kadka dla pieszych

18,480

linia wys. napicia En

18,500

linia wys. napicia En

18,740

ujcie odprowadzenie wd i ciekw

z dzielnicy Osowa Gra

18,760

linia wys. napicia Ewn

19,150

Przejcie nadwodne -kanalizacja

19,440

ujcie odprowadzenie wd i ciekw

z dzielnicy Osowa Gra

19,670

linia wys. napicia En

19,740

linia wys. napicia En

19,780

ujcie odprowadzenie ciekw

z oczyszczalni ciekw Osowa Gra

19,800

linia wys. napicia En

19,830

linia wys. napicia En

19,880

linia wys. napicia En

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
19,920

ujcie odprowadzenie wd i ciekw

kanalizacja dzielnicy Osowa Gra

19,950

most drogowy (na gowie l. Prdy)

20,000
luza. nr 5 - Prdy
57,4
9,6

luza komorowa, napd rczny, spad 3,82m g"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53 ) d"0" wodowskazu 48,48 m nprom (max 51,17 ex 50,98 min 50,62)

20,810

most drogowy , przy obwodnicy Bydgoszczy

20,970

most drogowy (na dolnej gowie luzy Osowa Gra)

20,970

luza. nr 6 - Osowa Gra

57,4
9,6

luza komorowa, napd rczny, spad 3,55m g"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 58,66 ex 58,35 min 58,23) d"0" wodowskazu 52,28 m nprom (max 55,04 ex 54,80 min 54,53)

22,880
most droga rolnicza
23,200
L

ujcie Kanau Grnonoteckiego

23,200

Granica NW Czykwko - Nako - Lisi Ogon

26,000
P
miasto Zielonczyn
27,000
P

miasto Strzelewo Kol.

28,000
L
miasto Niedola
30,150
P
ujcie wodyMinikowo
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
31,000
P
miasto luzaesin
31,500
L
miasto Gorze
31,500

most drogowy Gorze-luzaesin

most elbetowy 1-przsowy

31,920
L

ujcie wodyrw dopywowy

32,560
L

ujcie wodyrw dopywowy

32,800
P

ujcie wodyrw dopywowy

33,150
L

ujcie wodyrw dopywowy

34,050
L

Przepompownia Potulice

35,000

Granica powiatw Bydgoszcz - Nako

36,230
L

ujcie wodyrw dopywowy cukrowni Nako

36,850

linia wys. napicia Ewn

36,950
L

ujcie wodyrw dopywowy

do staww Chobielin
36,980
P

Jaz ulgowy Jzefinki

Jaz zastawkowy, dwa otwory

37,100
L

ujcie wodyrw dopywowy

37,200

luza. nr 7 - Jzefinki wodowskaz grny wodowskaz dolny

57,4
9,6

l komorowa, napd rczny, spad 1,83 m "0" 54,07 m nprom (max 459 ex 428) "0" 54,05 m nprom (max 260 ex 247)

37,200
most drogowy Nako - Wystp
38,200
L

ujcie wodyrw dopywowy

38,400
L

ujcie wodyrw dopywowy

38,700
L

ujcie wodyrw dopywowy

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
38,900

luza. nr 8 - Nako Wschd wodowskaz grny wodowskaz dolny

57,4
9,6

l. komorowa, napd rczny, spad 1,91 m "0" 52,10 m nprom (max 455 ex 444) "0" 52,09 m nprom (max 277 ex 254)

38,900

Koniec Kanau Bydgoskiego

Rzeka Note dolna od km 38,9 km 176.2

Rzeka skanalizowanazaliczona do kl. I bdrogi wodnej. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi.
Posiada czternacie luz eglugowych - komorowych. Szlak eglowny oznakowany jest znakami brzegowymi.
Szeroko szlaku wynosi od 25 do 30 m. Gbokoci tranzytowe wahaj si od 1,20 do 1,60 m w zalenoci od poziomu pitrzenia.
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.

39,100
L

ujcie rz. St. Note Rynarzewska

39,250
P

ujcie kanau ulgowego

39,300

linia wys. napicia Ewn

39,500
P

ujcie rw melioracyjny

39,550

linia wys. napicia Ewn

39,590
P

ujcie rw melioracyjny

39,800
L

P - Zespou Szk eglugi rdldowej

39,900

most drogowy Nako - Kcynia

39,950
P

ujcie rz. luzaeski

39,980
P
ujcie kanalizacji
40,000
P

miasto Nako i siedziba NW Nako

40,000

linia wys. napicia Ewn

40,500

linia wys. napicia Ewn

40,700
P

ujcie rw melioracyjny

40,900

most kolejowy Nako - Kcynia

41,000

linia wys. napicia Ewn

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
41,400
Pprzy mynie
42,300
P

ujcie wodyrw nawadniajcy

42,700

luza. nr 9 - Nako Zachd wodowskaz grny wodowskaz dolny

57,4
9,6

l. komorowa, napd rczny, spad 2,72 m "0" 53,23 m nprom (max 157 ex 139) "0" 49,43 m nprom (max 287 ex 247)

42,700
P
Jaz poudniowy

Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek

42,700
P
Jaz pnocny

Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek

42,800
P

ujcie rw melioracyjny

43,000
P

ujcie kanalizacji miejskiej

43,000
L

ujcie rw melioracyjny

43,000

linia wys. napicia Ewn

44,500
P

ujcie rowu z oczyszczalni biol.

45,500
L

ujcie rw melioracyjny

46,000
P

ujcie rw melioracyjny

47,000
L
miasto Polichno
49,500
L

ujcie rw melioracyjny

50,400
L

ujcie cieku Rw Myski

53,400

luza. nr 10 - Gromadno wodowskaz grny wodowskaz dolny

57,4
9,6

l. komorowa, napd rczny, spad 2,08 m "0" 46,79 m nprom (max 505 ex 481) "0" 46,42 m nprom (max 323 ex 275)

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
53,400
Jaz pnocny

Jaz zastawkowy, 6 zastawek

53,400
Jaz poudniowy

Jaz zastawkowy, 6 zastawek

53,400

most drogowy Samostrzel - Gromadno

54,600
P
ujcie rz. Rokitki
55,000
L

ujcie rw melioracyjny

57,000
P
ujcie rz. obzonki
57,600
P
miasto elazno
57,700
L

ujcie rw melioracyjny

58,900
P

ujcie rw melioracyjny

61,700
P

ujcie rw melioracyjny

61,950

linia wys. napicia Ewn

62,100

most drogowy Osiek - Smogulec

62,150
P
pomost do cumowania
PZW
62,430
L

ujcie rowu spustowego

spust ze staww rybnych

62,460
L

ujcie rowu spustowego

spust ze staww rybnych

62,500
L

ujcie rowu spustowego

spust ze staww rybnych

63,400
L

ujcie rz. Kcynikanka

68,200

luza. nr 11 - Krostkowo wodowskaz grny wodowskaz dolny

57,4
9,1

l. komorowa, napd rczny, spad 0,43 m "0" 46,75 m nprom (max 308 ex 274) "0" 46,42 m nprom (max 291 ex 231)

68,200
Jaz iglicowy
68,500

linia wys. napicia Ewn

70,000
P
miasto Heliodorowo
70,000

Granica NW Nako i NW Ujcie

70,350
L

ujcie rw melioracyjny

70,350
P

ujcie rw melioracyjny

71,350
P

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
71,800
L

ujcie rw melioracyjny

72,050
P

ujcie rw melioracyjny

72,150
P

ujcie rw melioracyjny

72,580
P

ujcie rw melioracyjny

72,820
L

ujcie rw melioracyjny

72,880
P

ujcie rw melioracyjny

72,980
P

ujcie rw melioracyjny

73,050
P

ujcie rw melioracyjny

73,080
P

ujcie rw melioracyjny

73,150
P

ujcie rw melioracyjny

73,270
P

ujcie rw melioracyjny

73,320
P

ujcie rw melioracyjny

73,450
P

ujcie rw melioracyjny

73,500
P

ujcie rw melioracyjny

73,620
P

ujcie rw melioracyjny

73,640
P

ujcie rw melioracyjny

73,700
P

ujcie rw melioracyjny

73,760
P

ujcie rw melioracyjny

73,850
P

ujcie rw melioracyjny

73,920
P

ujcie rw melioracyjny

73,960
P

ujcie rw melioracyjny

74,000
P

ujcie rw melioracyjny

74,050
P

ujcie rw melioracyjny

74,200
L

ujcie rw melioracyjny

74,300
P

ujcie rw melioracyjny

74,350
P

ujcie rw melioracyjny

74,460
P

ujcie rw melioracyjny

74,590
P

ujcie rw melioracyjny

74,700
P

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
74,800
P

ujcie rw melioracyjny

74,850
P

ujcie rw melioracyjny

74,900
P

ujcie rw melioracyjny

74,980
P

ujcie rw melioracyjny

75,080
P

ujcie rw melioracyjny

75,200
P

ujcie rw melioracyjny

75,26,
P

ujcie rw melioracyjny

75,750
P

ujcie rw melioracyjny

75,950
L

ujcie rw melioracyjny

76,050
P

ujcie rw melioracyjny

76,090
most drogowy na trasie Szamocin-Biaoliwie

most konstr.elbet.5 przs.

76,090
P

Wodowskaz Biaoliwie

??0?? =46,66 m Kr; SW=176cm; WW= 244 cm

76,100

linia wys. napicia Ewn

76,450
L

ujcie rw melioracyjny

76,470
P
miasto Dworzakowo
76,560
P

ujcie rw melioracyjny

76,600
P

ujcie rw melioracyjny

76,680
P

ujcie rw melioracyjny

76,720
P

ujcie rw melioracyjny

76,630
P

ujcie rw melioracyjny

76,800
P

ujcie rw melioracyjny

76,800
P

ujcie rw melioracyjny

76,930
L
miasto Szamocin
77,450
P

ujcie rw melioracyjny

77,750
P

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
77,900
P

ujcie rw melioracyjny

78,050
P

ujcie rw melioracyjny

78,150
L

ujcie rw melioracyjny

78,200
P

ujcie rw melioracyjny

78,280
P

ujcie rw melioracyjny

78,370
P

ujcie rw melioracyjny

78,400
P

ujcie rw melioracyjny

78,500
P

ujcie rw melioracyjny

78,660
P

ujcie rw melioracyjny

78,700
P

ujcie rw melioracyjny

78,730
P

ujcie rw melioracyjny

78,750
P

ujcie rw melioracyjny

78,750
L

ujcie rw melioracyjny

78,880
L

ujcie rw melioracyjny

78,920
P

ujcie rw melioracyjny

78,920
P

ujcie rw melioracyjny

78,980
P

ujcie rw melioracyjny

79,150
P

ujcie rw melioracyjny

79,200
P

ujcie rw melioracyjny

79,400
P

ujcie rw melioracyjny

79,500
P

ujcie rw melioracyjny

79,590
P

ujcie rw melioracyjny

79,820
L

ujcie rw melioracyjny

79,980
L

ujcie rw melioracyjny

80,120
P

ujcie rw melioracyjny

80,150
P

ujcie rw melioracyjny

80,200
L

ujcie rw melioracyjny

80,250
P

ujcie rw melioracyjny

80,400
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
80,400
P

ujcie rw melioracyjny

80,450
P

ujcie rw melioracyjny

80,550
P

ujcie rw melioracyjny

80,550
L

ujcie rw melioracyjny

80,600
P

ujcie rw melioracyjny

80,680
P

ujcie rw melioracyjny

80,720
P

ujcie rw melioracyjny

80,780
P

ujcie rw melioracyjny

80,800
P

ujcie rw melioracyjny

80,800
L

ujcie rw melioracyjny

80,800
L

ujcie rw melioracyjny

80,920
L
miasto Antoniny
80,990
P

ujcie rw melioracyjny

81,000
P

ujcie rw melioracyjny

81,080
L

ujcie rw melioracyjny

81,100
L

ujcie rw melioracyjny

81,150
L

ujcie rw melioracyjny

81,150
P

ujcie rw melioracyjny

81,200
L

ujcie rw melioracyjny

81,250
P

ujcie rw melioracyjny

81,300
P

ujcie rw melioracyjny

81,530
P

ujcie rw melioracyjny

81,550
P

ujcie rw melioracyjny

81,580
P

ujcie rw melioracyjny

81,580
L

ujcie rw melioracyjny

81,650
P

ujcie rw melioracyjny

81,880
P

ujcie rw melioracyjny

81,880
L

ujcie rw melioracyjny

81,910
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
81,910
L

ujcie rw melioracyjny

81,970
P

ujcie rw melioracyjny

81,990
P

ujcie rw melioracyjny

82,000
L

ujcie rw melioracyjny

82,120
L

ujcie rw melioracyjny

82,260
P

ujcie rw melioracyjny

82,300
P

ujcie rw melioracyjny

82,350
P

ujcie rw melioracyjny

82,400
P

ujcie rw melioracyjny

82,450
P

ujcie rw melioracyjny

82,500
P

ujcie rw melioracyjny

82,550
P

ujcie rw melioracyjny

82,580
P

ujcie rw melioracyjny

82,600
P

ujcie rw melioracyjny

82,630
P

ujcie rw melioracyjny

82,650
P

ujcie rw melioracyjny

82,680
P

ujcie rw melioracyjny

82,700
P

ujcie rw melioracyjny

82,720
P

ujcie rw melioracyjny

82,740
P

ujcie rw melioracyjny

82,750
L

ujcie rw melioracyjny

82,770
P

ujcie rw melioracyjny

82,800
P

ujcie rw melioracyjny

82,800
P

ujcie rw melioracyjny

82,830
L

ujcie rw melioracyjny

82,850
P

ujcie rw melioracyjny

82,880
P

ujcie rw melioracyjny

83,110
P

ujcie rw melioracyjny

83,260
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
83,350
P

ujcie rw melioracyjny

83,830
L

ujcie rw melioracyjny

84,150
L

ujcie rw melioracyjny

84,230
L

ujcie rw melioracyjny

84,310
P

ujcie rw melioracyjny

84,500
L

ujcie rw melioracyjny

85,150
P
miasto Miasteczko
85,610
P

ujcie rw melioracyjny

86,100
P

ujcie rw melioracyjny

86,300
P

ujcie rw melioracyjny

86,800
L

ujcie rw melioracyjny

87,150
P

ujcie rw melioracyjny

88,000
P

ujcie rw melioracyjny

88,000
P

ujcie rw melioracyjny

88,400
L

ujcie rw melioracyjny

88,400
L

ujcie rw melioracyjny

88,600
P

ujcie rw melioracyjny

88,610
P

ujcie rw melioracyjny

89,200
P

ujcie rw melioracyjny

89,250
L

ujcie rw melioracyjny

89,900
P

ujcie rw melioracyjny

90,350
P

ujcie rw melioracyjny

90,400
P

ujcie rw melioracyjny

90,600
P

ujcie rw melioracyjny

91,150
P

ujcie rw melioracyjny

91,200
P

ujcie rw melioracyjny

91,250
P

ujcie rw melioracyjny

91,300
P

ujcie rw melioracyjny

91,350
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
91,400
P

ujcie rw melioracyjny

91,700
P

ujcie rw melioracyjny

91,800
P

ujcie rw melioracyjny

92,300
P

ujcie rw melioracyjny

92,400
L

ujcie rw melioracyjny

92,600
P

ujcie rw melioracyjny

92,650
P

ujcie rw melioracyjny

92,800
L

ujcie rw melioracyjny

92,980
P

ujcie rw melioracyjny

93,280
P

ujcie rw melioracyjny

93,850
L

ujcie rw melioracyjny

93,900
P

ujcie rw melioracyjny

94,050
L

ujcie rw melioracyjny

94,100
L

ujcie rw melioracyjny

94,550
L

ujcie rw melioracyjny

94,680
L

ujcie rw melioracyjny

94,700
P

ujcie rw melioracyjny

94,800
L
miasto Milcz
94,800

most drogowy na trasie Milcz-Kaczory

most elbet. 5 przs.

95,080

linia wys. napicia Ewn

95,100

linia wys. napicia Ewn

95,450
P

ujcie rw melioracyjny

95,500
P

ujcie rw melioracyjny

95,650
L

ujcie rw melioracyjny

95,800
P

ujcie rw melioracyjny

96,100
P

ujcie rw melioracyjny

96,300
L

ujcie rw melioracyjny

96,400
P

ujcie rw melioracyjny

96,400
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
96,460
P

ujcie rw melioracyjny

96,500
P

ujcie rw melioracyjny

96,500
P

ujcie rw melioracyjny

96,550
L

ujcie rw melioracyjny

96,580
P

ujcie rw melioracyjny

96,600
P

ujcie rw melioracyjny

96,800
L

ujcie rw melioracyjny

96,800
L

ujcie rw melioracyjny

96,900
P

ujcie rw melioracyjny

96,950
P

ujcie rw melioracyjny

96,950
P

ujcie rw melioracyjny

96,100
L

ujcie rw melioracyjny

97,000
L

ujcie rw melioracyjny

97,200
P

ujcie rw melioracyjny

97,200
L

ujcie rw melioracyjny

97,500
L

ujcie rw melioracyjny

97,600
P

ujcie rw melioracyjny

97,600
P
miasto Dziembowo
97,600

most kolejowy na trasie Pozna-Pia

most konstr. stal. l przsowy

97,700
P

ujcie rw melioracyjny

97,800
L

ujcie rw melioracyjny

98,000
P

ujcie rw melioracyjny

98,000
L

ujcie rw melioracyjny

98,050
L

ujcie rw melioracyjny

98,100
L

ujcie rw melioracyjny

98,100
L

ujcie rw melioracyjny

98,150
P

ujcie rw melioracyjny

98,200
L

ujcie rw melioracyjny

98,250
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
98,250
P

ujcie rw melioracyjny

98,300
P

ujcie rw melioracyjny

98,500
L

ujcie rw melioracyjny

98,550
P

ujcie rw melioracyjny

98,600
L

ujcie rw melioracyjny

98,700
P

ujcie rw melioracyjny

98,750
P

ujcie rw melioracyjny

98,780
P

ujcie rw melioracyjny

98,780
P

ujcie rw melioracyjny

98,800
L

ujcie rw melioracyjny

98,900
L

ujcie rw melioracyjny

99,000
L

ujcie rw melioracyjny

99,000
L

ujcie rw melioracyjny

99,500
P

ujcie rw melioracyjny

99,700
L

ujcie rw melioracyjny

99,750
P

ujcie rw melioracyjny

99,800
L

ujcie rw melioracyjny

99,800

linia wys. napicia Ewn

99,850
P

ujcie rw melioracyjny

99,900
L

ujcie rw melioracyjny

100,000
L

ujcie rw melioracyjny

100,000
L

ujcie rw melioracyjny

100,130
P

ujcie rw melioracyjny

100,150

linia wys. napicia Ewn

100,200
L

ujcie rw melioracyjny

100,400
L

ujcie rw melioracyjny

100,450
P

ujcie rw melioracyjny

100,500
L

ujcie rw melioracyjny

100,500
P
miasto Nietuszkowo
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
100,550
L

ujcie rw melioracyjny

100,700
P

ujcie rw melioracyjny

100,800
P

ujcie rw melioracyjny

100,850
P

ujcie rw melioracyjny

100,850
L

ujcie rw melioracyjny

100,900
L

ujcie rw melioracyjny

100,950
P

ujcie rw melioracyjny

101,000
P

ujcie rw melioracyjny

101,100
P

ujcie rw melioracyjny

101,200
P

ujcie rw melioracyjny

101,250
P

ujcie rw melioracyjny

101,300
P

ujcie rw melioracyjny

101,500
P

ujcie rw melioracyjny

101,600
L

ujcie rw melioracyjny

101,600
L

ujcie rw melioracyjny

101,650
P

ujcie rw melioracyjny

101,700
L

ujcie rw melioracyjny

101,730
P

ujcie rw melioracyjny

101,800
P

ujcie rw melioracyjny

101,900
P

ujcie rw melioracyjny

101,900
P

ujcie rw melioracyjny

102,000
L

ujcie rw melioracyjny

102,050
P

ujcie rw melioracyjny

102,100
P

ujcie rw melioracyjny

102,150
P

ujcie rw melioracyjny

102,200
P

ujcie rw melioracyjny

102,600
P

ujcie rw melioracyjny

103,400
P

ujcie rw melioracyjny

103,420
P

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
103,900
P

ujcie rw melioracyjny

104,100
P

ujcie rw melioracyjny

104,150
P

ujcie rw melioracyjny

104,250
P

ujcie rw melioracyjny

104,300
P

ujcie rw melioracyjny

104,360
P

ujcie rw melioracyjny

104,400
P

ujcie rw melioracyjny

104,450
P

ujcie rw melioracyjny

104,550
P

ujcie rw melioracyjny

104,800
P

ujcie rw melioracyjny

105,250
P

ujcie rw melioracyjny

105,360
L

ujcie kanau miejskiego otwartego

zrzut ciekw deszczowych

105,440

linia wys. napicia Ewn

105,800

most drogowy w Ujciu

most elbetonowy 3 przsowy cig drogi kraj. nr. 11

105,800
P
Wodowskaz ? Ujcie

??0?? = 45.46 m Kr SW=265cm WW=325cm

105,800

siedziba NW - Ujcie

105,850
L
pomost do cumowania
UMiG - Ujcie
106,000
miasto Ujcie
106,100
P
ujcie rz. Gwda
106,200

linia wys. napicia Ewn

106,250
P
Kana portowy

Wjazd do portu eglugi bydgoskiej

106,350

linia wys. napicia Ewn

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
106,400
L
nabrzee

Nabrzee zaadunkowe Huty szka w Ujciu

106,600

most kolejowy (Bzowo Goraj - Pia)

most stalowy 3 przsowy.

106,610
P
Zrzut ciekw

Zrzut wody z oczyszczalni w Ujciu.

106,750
L
ujcie wody

Ujcie wody dla huty szka w Ujciu.

106,750

linia wys. napicia Tf.

108,100
L
Odnoga wodna
109,100
L
miasto Mirosaw
109,370
P

ujcie rw melioracyjny

109,600
Pd Ewn
109,840
L

ujcie rw melioracyjny

111,080
L

ujcie rw melioracyjny

111,150
P

ujcie rw melioracyjny

111,860
P
miasto Stobno
111,860

luza. nr 12 - Nowe

57,4
9,6

l. komorowa, spad 1,71 m;napd rczny

L
Wodowskaz grny

??0?? = 44,56 m Kr SW=304cm WW=350cm

Wodowskaz dolny

??0?? = 44,66 m Kr SW=123cm WW=214cm

111,860
P
Jaz

Jaz zastawkowy l przso egl. szer. 10,0 m, 2 przsa upustowe o szer. po 7,96 m

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
111,860

linia wys. napicia Ewn

111,910
L

ujcie rw melioracyjny

112,280
P

ujcie rw melioracyjny

112,600
P

ujcie rw melioracyjny

112,980
L

ujcie rw melioracyjny

113,670
P

ujcie rw melioracyjny

116,690
L

ujcie rw melioracyjny

116,790
L

ujcie rw melioracyjny

116,850
L
ujcie wody

Ujcie wody dla wirowni w Walkowicach

116,880
L

ujcie rw melioracyjny

116,970
P

ujcie rw melioracyjny

117,470
P

ujcie rw melioracyjny

117,700
L
miasto Biaa
117,730
L
miasto Walkowice
117,730
L

luza. nr 13 - Walkowice

57,4
9,6

l. komorowa, spad 1,42 m, napd rczny

Wodowskaz grny

??0?? = 43,15 m Kr SW=246cm WW=330cm

Wodowskaz dolny

??0?? = 42,85 m Kr SW=134cm WW=215cm

117,730
P
Jaz

jaz zastawkowy l przso egl. szer. 10,0 m, 2 przsa upustowe po 7,96 m

117,780

linia wys. napicia Ewn

117,790

linia wys. napicia Ewn

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
117,800
L

ujcie rw melioracyjny

117,850
P

ujcie rw melioracyjny

118,700
P

ujcie rw melioracyjny

118,720
L

ujcie rw melioracyjny

119,600
prom

Prom grnolin. ad. 10,0 ton

119,610
P

ujcie rw melioracyjny

119,620
P
miasto Radolin
119,980
L
Odnoga wodna
120,300
P

ujcie rw melioracyjny

121,000
L

miasto Romanowo-Grne

121,180
P

ujcie rw melioracyjny

122,030
P

ujcie rw melioracyjny

122,190
L

ujcie rw melioracyjny

122,460
L

ujcie rw melioracyjny

122,500
P

ujcie rw melioracyjny

122,660
L

luza. nr 14 - Romanowo

57,4
9,6

l. komorowa, spad 1,29 m,napd rczny

Wodowskaz grny
??0?? = 41,39mKr SW=242cm WW=316cm
Wodowskaz dolny
??0?? = 41,43mKr SW=109cm WW=204cm
122,660
P
Jaz

jaz zastawkowy l przso eglug. szer.10,0 m, 2 przsa przepustowe szer. po 7,96 m

122,740

linia wys. napicia Ewn

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
122,770

linia wys. napicia Ewn.

122,830
P

ujcie rw melioracyjny

123,000

Granica NW Ujcie i Lipica

123,030
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

124,000
L

miasto Romanowo Grne

124,700
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

126,500
L

miasto Romanowo Dolne

126,750
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

127,000
P
miasto Kunica
127,350
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

127,650
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

128,330
L

luza. nr 15 ? Lipica

57,40
9,60

luza. komorowa, napd rczny, spad 1,41 m

Wodowskaz grny
?O? =39,65 m nprom
Max ? 344 cm, Eks ? 255 cm
Wodowskaz dolny

?O? = 39,803 m nprom

Max ? 200 cm, Eks ? 99 cm
128,330
P
Jaz

Zastawkowy, trzyprzsowy

128,400

linia wys. napicia Enn

128,430

linia wys. napicia EnnTf.

128,600
P
Odnoga wodna

Ujcie rowu odsikowego

128,920
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie Kanau Rudnica

129,100
L

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie Kanau Romanowo

129,900
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
130,600

linia wys. napicia Ewn

130,700
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

130,000

linia wys. napicia Ewn

luzka waowa, wpustowa

131,800
L

Owietlone miejsce rekreacyjne / biwakowe

131,890
L

ujcie rw melioracyjny

131,960

linia wys. napicia En

131,980

mostdrogowy w Czarnkowie

131,980
L
Wodowskaz Czarnkw
?O? = 38,31 m nprom
Eks. ? 229 cm
Al.. ? 304 cm
131,990

linia wys. napicia Enn

132,000
L
Limnigraf
IMiGW
132,000
miasto Czarnkw
132,100
L
Basen portowy

Urzd Miasta w Czarnkowie

pow. 2525 m2
132,200
L
Basen portowy

Stocznie rdldowe eglugi Bydgoskiejpow. 1,83 ha

133,070
L

ujcie kolektora ciekowego

Miejska Kanalizacja i Wodocigi

Czarnkw
133,990
L

ujcie cieku miejskiego

134,250
L

ujcie wody przemysowej

?Ekopyta?Czarnkw
134,350
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

134,550
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

134,900
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

135,000
P
miasto Zofiewo
Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
136,21
P

luza. nr 16 -Pianwka

57,40
9,60

luza. komorowa, napd rczny, spad 1,55 m

Wodowskaz grny
?O? = 37,55 m nprom
Max ? 375 cm, Eks ? 283 cm
Wodowskaz dolny
?O? = 37,53 m nprom

Max ?225 cm, Eks ? 130 cm

136,210
L
Jaz

Zastawkowy, trzyprzsowy

136,260
L

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie rowu odsikowego,

136,280

linia wys. napicia Enn

136,400
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie rowu odsikowego

136,850
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

136,950

linia wys. napicia Enn

136,200
L
ujcie strumyka
137,300
L
miasto Pianwka
138,400
L
miasto Gra
139,800
P
Odnoga wodna
140,900
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

141,240
prom

prom na uwizi, grnolinowy; Rejon Drg Wojewdzkich Czarnkw

141,240
L
miasto Ciszkowo
141,900
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

143,050
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

143,120

linia wys. napicia Tf.

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
143,140
L

luza. nr 17 -Mikoajewo

57,40
9,60

luza. komorowa, napd rczny, spad 1,30 m

Wodowskaz grny
?O? = 35,53 m nprom
Max ? 359 cm, Eks ? 269 cm
Wodowskaz dolny
?O? = 35,55 m nprom
Max ? 200 cm, Eks ? 137 cm
143,140
P
Jaz

Zastawkowy, trzyprzsowy

143,180
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie rowu odsikowego

143,210

linia wys. napicia Enn

143,300
L

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie rowu odsikowego

143,550

linia wys. napicia En

143,600
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie kanau Stara Note

144,400
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie kanau melioracyjnego
144,850
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

145,000
P
miasto Jdrzejewo
145,850
L
Odnoga wodna
147,000
L
miasto Gulcz
147,450
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

147,650
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

148,200
P

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
148,400
L

ujcie rw melioracyjny

luzka waowa, wpustowa

148,840
P

luza. nr 18 ? Rosko

57,50
9,60

luza. komorowa, napd rczny, spad 1,46 m

Wodowskaz grny
?O? = 33,99 m nprom
Max ? 325 cm, Eks ? 267 cm
Wodowskaz dolny
?O? = 33,99 m nprom

Max ?221 cm, Eks ? 121 cm

148,840
L
Jaz

Zastawkowy, trzyprzsowy

148,840
P
Siedziba NW Lipica
148,880

linia wys. napicia Tf.

148,910

linia wys. napicia Enn

148,930
P

ujcie rw melioracyjny

Ujcie rowu odsikowego

149,500
L

ujcie rz. Gulczanka

149,800
P

ujcie rw melioracyjny

luzka, ujcie kanau melioracyjnego

150,000

Granica NW Lipica i Wiele

150,000
P
miasto Nowe Dwory
150,750
L
miasto Rosko
150,870
L

ujcie rw melioracyjny

154,830
P

ujcie rw melioracyjny

155,080
P
ujcie m
155,310
L

ujcie rw melioracyjny

155,470
L

ujcie rw melioracyjny

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
155,530
P

L. nr 19 - Wrzeszczyna

57,4
9,6

luza. komorowa,napd rczny, spad 1,53 m,d g"0" 32,01 m nprom (max. 369, ex. 34,720) d"0" 32,00 m nprom (max.194, ex. 119)

155,530
L
Jaz Wrzeszczyna

Jaz zastawkowy, 1 otwr eglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

155,580

linia wys. napicia Enn

155,650
L

ujcie rw melioracyjny

155,660
P

ujcie rw melioracyjny

156,890
L

ujcie rw melioracyjny

157,000
L
miasto Wrzeszczyna
157,750
L

ujcie rw melioracyjny

158,000
P
miasto Folsztyn
159,490
P

ujcie rw melioracyjny

161,070
P

ujcie rw melioracyjny

161,110
L

ujcie rw melioracyjny

161,180
P

ujcie rw melioracyjny

161,370
L

ujcie rw melioracyjny

161,500
P
L. nr 20 - Wiele
57,4
9,6

luza. komorowa,napd rczny, spad 1,02 m, d g"0" 29,92 m nprom (max. 352, ex. 282) d"0" 29,97 m nprom (max. 216, ex. 181)

161,500
L
Jaz Wiele

Jaz zastawkowy, 1 otwr eglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
161,550

linia wys. napicia Enn

161,570
P

ujcie rw melioracyjny

161,850
L

ujcie rw melioracyjny

162,000
miasto Wiele
162,100
P
siedziba NW Wiele
d
162,200

most drogowy w Wieleniu

most betonowy na przyczkach

163,100

linia wys. napicia En

163,170
P

ujcie rw melioracyjny

163,780
L

ujcie rw melioracyjny

166,800

linia wys. napicia En

167,000
L
miasto Jary
167,710
P

ujcie rw melioracyjny

168,570
L

ujcie rw melioracyjny

169,200
P

ujcie rw melioracyjny

169,950
P

ujcie rw melioracyjny

169,800
zk.
169,960

linia wys. napicia Tf.

podwodny
169,980

linia wys. napicia Tf.

podwodny
170,220
L

ujcie rw melioracyjny

170,380

most kolejowy na trasie Pozna-Krzy

most stalowy na przyczkach

170,450
zk.
170,470
P

ujcie rw melioracyjny

170,500
L
miasto Drawski Myn
170,970
P

luza. nr 21 - Drawsko

57,4
9,6

luza. komorowa,napd rczny, spad 1,60 m, d g"0" 28,498 m nprom (max. 297, ex. 269) d"0" 28,39 m nprom (max. 175, ex. 120)

Kilometra
Brzeg

Miejscowoci,urzdzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczeglnienia

luzy

Uwagi dotyczcewodowskazw, portw, nabrzey i przystani, budowli i urzdze wodnych , inne.

Wymiary uyteczne m

Dugo
Szeroko
170,970
L
Jaz Drawsko

Jaz zastawkowy, 1 otwr eglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

170,970

linia wys. napicia Enn

171,100

linia wys. napicia Tf.

171,150
P

ujcie rw melioracyjny

171,180
L

ujcie rw melioracyjny

171,500
P
miasto Lubcz Wielki
171,530
P
ujcierz Molita
171,750

linia wys. napicia Ewn

171,800

linia wys. napicia Ewn

172,750

linia wys. napicia Ewn

172,800

linia wys. napicia Ewn

174,000
L
miasto Drawsko
174,050

most drogowy na trasie Drawsko-Krzy

most betonowy dwuprzsowy

174,450
L

poczenie starorzecza z korytem

174,810
P

ujcie rw melioracyjny

175,620
P

ujcie rw melioracyjny

176,000
P
miastoKrzy Wlkp.
176,200
P
luza.nr 22 - Krzy
57,4
9,6

luza. komorowa,napd rczny, spad 1,64 m, d g"0" 26,62 m nprom (max. 320, ex. 271) d"0" 26,61 m nprom (max. 204, ex. 108)

176,200
L
Jaz Krzy

Jaz zastawkowy, 1 otwr eglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Poprawiane: poniedziałek, 07 lutego 2011 05:09
Piotr

Piotr

Instruktor eglarstwa, uczestnik niezliczonych rejsw morskich i rdldowych, z zawodu inynier

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Piotr

Zobacz także

Więcej z tej kategorii: « Warta kilometra od 0km do 406km - Wielka Ptla Wielkopolski Rzeka Note Grna od km 59.50 do km 121.60 - kilometra/locja - Wielka Ptla Wielkopolski »

1 Komentarz