poniedziałek, 12 marca 2007 19:13
Oceń artykuł
(1 głos)

Odra skanalizowana

OdraNa odcinku 184,5 km od Kdzierzyna-Kola Portu do Brzegu Dolnego znajduje si 29 stopni wodnych ze luzami (23 na gwnej trasie eglownej oraz 4 w obrbie Wrocawskiego Wza Wodnego), o cznym spadzie 63 m. Wikszo stopni skada si z dwch luz ? duej, tzw. pocigowej, i maej. Wszystkie luzy (z wyjtkiem Wza rdmiejskiego we Wrocawiu oraz luzy Kole, o niewielkim znaczeniu eglugowym) maj szeroko co najmniej 9,6 m, odpowiadajc trzeciej klasie eglownoci w skali midzynarodowej, przy czym szeroko luz w Zwanowicach, Janowicach, Rdzinie oraz Brzegu Dolnym wynosi 12 m. W tablicy w dalszej czci artykuu przedstawiono list stopni wodnych Odry skanalizowanej wraz z wymiarami ich luz i ocen stanu technicznego.

Oglnie rzecz ujmujc, stan obiektw hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej jest zadowalajcy, lecz wymagaj one dalszych remontw i modernizacji. Istotne znaczenie ma take problem zamule, utrudniajcy utrzymanie przepisowej gbokoci tranzytowej 1,8 m na szlaku rzecznym i 2,5 m w kanaach luzowych i eglugowych. Najwiksze zamulenia wystpuj na Odrze opolskiej z powodu lokalizacji wikszoci stopni eglugowych w zakolach i zalegoci w regularnym wykonywaniu prac utrzymaniowych. Ewentualnymi czynnikami ograniczajcymi eglug mog by rwnie gbokoci tranzytowe spadajce do 1,4 m na 4-kilometrowym odcinku midzy Oaw a Ratowicami w wyniku powstawania czstych zamule. Ponadto na Bocznym Wrocawskim Wle Wodnym (luza Opatowice ? luza Miejska) utrzymuje si gboko tranzytow 1,5 m. Za potencjalnie niewystarczajce mona uzna take szerokoci luz wynoszce 9,6 m, ktre uniemoliwiaj uzyskanie IV klasy drogi wodnej o znaczeniu midzynarodowym. W wykazie rdldowych drg wodnych Odra skanalizowana sklasyfikowana jest w III-ej klasie eglownoci.

Lp.

Stopie

Obiekty na stopniu

Stan techniczny

Odra w woj. opolskim

1

Kole

luza maa 5,34x41,9

dobry

2

Januszkowice

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,0

luza maa 9,6x55,0

dobry

dobry

dostateczny, wymagany remont

3

Krpa

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,67

luza maa 9,6x55,05

dobry

dobry

dostateczny

4

Krapkowice

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,0

luza maa 9,6x54,2

dobry

dobry

dostateczny, wymagany remont

5

Rogw

jaz klapowy

luza dua 9,6x187,84

luza maa 9,6x55,0

bardzo dobry

dostateczny

dostateczny

6

Kty

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,0

luza maa 9,6x55,0

dobry

dobry

dostateczny

7

Groszowice

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,0

luza maa 9,6x55,0

dobry

dobry

dostateczny

8

Opole

jaz sektorowy

luza dua 9,6x180,0

luza maa 9,6x54,2

w przebudowie

dobry

dostateczny

9

Wrblin

jaz sektorowy

luza dua 9,6x188,4

luza maa 9,6x55,09

dobry

dobry

dostateczny

10

Dobrze

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,0

luza maa 9,6x55,1

dobry

dostateczny

dobry

11

Chrcice

jaz iglicowy

luza dua 9,6x187,9

luza maa 9,6x55,07

dostateczny

dostateczny

dostateczny

12

Zawada

jaz sektorowy

luza dua 9,6x187,9

luza maa 9,6x55,07

bardzo dobry

dobry

dostateczny

13

Ujcie Nysy

jaz iglicowy

luza dua 9,6x187,23

luza maa 9,6x55,0

dostateczny

dostateczny

dostateczny

14

Zwanowice

jaz sektorowy

luza dua I 12,0x190,0

luza dua II 9,6x187,0

dobry

dobry

niesprawna

15

Brzeg

3 jazy stae

luza dua 9,6x187,15

luza maa 9,6x55,0

2-dobry, 1-niesprawny

dobry

dostateczny

16

Lipki

jaz klapowy

luza dua 9,6x187,2

bardzo dobry

dobry

Odra w woj. dolnolskim

17

Oawa

jaz stay

luza dua 9,6x186

luza maa 9,6x55,0

zy, do przebudowy

dobry

dobry, nie eksploatowana

18

Ratowice

jaz klapowy

luza dua 9,6x187,0

bardzo dobry

dobry

19

Janowice

jaz sektorowy

luza dua 12,0x225,0

luza dua 9,6x187,7

dobry

dostateczny

niesprawna, wymagany remont

20

Bartoszowice

jaz segmentowy, jaz stay

luza dua 9,6x187,7

dobry

zy, wymagany remont

21

Zacisze

(prg betonowy)

luza dua9,6x187,7

z nieczynnym jazem

22

Ranka

jaz sektorowy

luza dua 9,6x196,7

dobry

dobry

23

Rdzin

jaz zasuwowo-segmentowy

luza dua 12,0x203,1

luza dua 12,1x226,0

dobry

dostateczny

dobry

24

Brzeg Dolny

jaz zasuwowo-klapowy

luza dua 12,1x224,9

wymagany remont

dostateczny

25

Opatowice

jaz sektorowy

luza maa 9,6x74,6

dobry

dobry

Poprawiane: poniedziałek, 24 maja 2010 19:28
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Najwaniejszy szlak wodny Polski - Wielka Ptla Wielkopolski Odra swobodnie pynca od stopnia w Brzegu Dolnym do ujcia Nysy uyckiej »

1 Komentarz