poniedziałek, 12 marca 2007 19:08
Oceń artykuł
(1 głos)

OdraOdcinek ten, dugoci 260 km, charakteryzuje si najgorszymi parametrami technicznymi i warunkami eglugowymi. Najtrudniejsz czci szlaku jest fragment bezporednio poniej stopnia w Brzegu Dolnym, gdzie postpuje erozja znacznie utrudniajca eglug. Ruch statkw na Odrze swobodnie pyncej poniej Wrocawia odbywa si nieregularnie, przy doranej alimentacji ze stopnia w Brzegu Dolnym i ze zbiornikw retencyjnych. Rzeka uregulowana jest za pomoc ostrg podprdowych, ktre jednak na duych odcinkach s zniszczone i nie speniaj swojej roli. Ocenia si, e zniszczonych jest okoo 8-10% budowli regulacyjnych (ostrg i tam podunych), a na niektrych odcinkach zniszczenia osigaj 40%. Corocznie na omawianym odcinku wystpuje wiele przemiaw, wymagajcych robt pogbiarskich. Niestety przeznaczane corocznie rodki budetowe s niewystarczajce dla utrzymania drogi wodnej w stanie umoliwiajcym eglug.

Wrd przyczyn niskich przepyww na odcinku do ujcia Nysy uyckiej wymienia si take budow geologiczn terenw, zoonych z czwartorzdowych utworw piaszczystych. Na szlaku od Brzegu Dolnego do cinawy okoo 15% przepyww traconych jest w wyniku przesikw w gb koryta rzeki . Ogem, jak wspominano wczeniej, Odra wykazuje si niskimi przepywami w zestawieniu z innymi europejskimi rzekami podobnej dugoci: jej rednie przepywy stanowi tylko 50% przepywu w abie i mniej ni 25% przepywu w Renie. Tym wicej wysiku naley woy dla doprowadzenia rzeki do stanu technicznego zapewniajcego ekonomiczne wykorzystanie transportowe.

Odcinek od Brzegu Dolnego do ujcia Nysy uyckiej jest kluczowy z punktu widzenia spjnoci szlaku wodnego Odry i komunikacji wodnej regionw pooonych nad grn i rodkow Odr (w tym wojewdztwa dolnolskiego) z portem Szczecin oraz z drogami wodnymi zachodniej Europy. Powinien on by przedmiotem szczeglnego zaangaowania inwestycyjnego. W chwili obecnej w ramach Programu dla Odry 2006 w km 300 Odry trwa budowa stopnia wodnego Malczyce, ktry wyduy odcinek skanalizowany i poprawi do pewnego stopnia warunki eglugi na Odrze swobodnie pyncej. Ponadto Program dla Odry 2006 przewiduje prace w zakresie odmulania koryta rzeki i naprawy budowli regulacyjnych, gwnie ostrg.

Poprawiane: środa, 26 maja 2010 08:36
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Odra skanalizowana Odra swobodnie pynca od ujcia Nysy uyckiej do Szczecina »

1 Komentarz